Целта е обновяване на състава на администрацията и насърчаване на младежката заетост, съобщиха от пресцентъра на военното ведомство.

С промените в Закона за държавния служител се изравняват условията за прекратяване на служебните правоотношения с аналогичните условия по Кодекса на труда. Така за работодателя се създава възможност да прекрати служебното правоотношение при придобито и упражнено право на пенсия от страна на държавен служител, допълват от МО.

Предприетите действия съответстват и на управленската програма на правителството за насърчаване на младежката заетост. За всички освободени позиции ще бъдат обявени конкурси, съобразно законовата процедура.

Целта е да се насърчат кадри от системата
на Министерството на отбраната и Българската армия за кариерно развитие, както и да се стимулират млади и перспективни кадри с подходящо образование и квалификация извън системата на министерството.

Ръководството на Министерството на отбраната провежда политика за наемане на все повече млади експерти, завършили престижни учебни заведения в страната и в чужбина, които имат потенциал и знания да се реализират в държавната администрация, съобщават още от пресцентъра на МО.

Преди време министърът на отбраната Николай Ненчев съобщи по време на парламентарния контрол, че общо 3246 цивилни служители от администрацията на ведомството и подчинените му структури са придобили правото на пенсия. 3344 пък са военните пенсионери както в администрацията, така и в различните видове войски.

Според данните на година за заплати и осигуровки на хора, които са придобили и упражнили правото си на пенсия, се плащат над 34.4 млн. лв., а заплатите варират от 792 до 1655 лв, съобщава "Дневник".