От 1 юли 2019 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2018 г. се увеличават с 5,7 на сто, като повишението отчита и новата "тежест" на година осигурителен стаж. Парламентът одобри на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване /ДОО/ за следващата година. "За" бяха 112 депутати, против - 73, въздържаха се седем.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии от 1 юли  става 1200 лв. Мярката се прилага за всички пенсии, без оглед на момента на отпускането им.

От 1 юли догодина минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 207,60 на 219,43 лв., а социалната пенсия за старост от 125,58 лв. на 132,74 лв. - т.е. с 5,7 на сто увеличение.

Средният размер на пенсията през 2019 г. се предвижда да достигне 386,27 лв.  За пенсиите, отпуснати след 31 декември 2018 г., процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се увеличава от 1,169 на 1,2.

Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" от 2018 г, както и процентното съотношение на вноската между осигурителите и осигурените лица.

От следващата година обаче се вдига минималният осигурителен доход за самоосигуряващите от 510 лв. на 560 лв., както и за земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 350 лв. на 560 лв.

От 2600 лв. на 3000 лв. става максималният осигурителен доход.

Не се променя периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни, както и размерът на обезщетението за отглеждане на дете от една до двегодишна възраст - 380 лв.

И догодина остава възможността майките, които имат право да ползват отпуск при бременност и раждане до навършване на една година на детето, но се върнат на работа по-рано, да получават обезщетение от ДОО в размер 50 на сто от полагащото им се обезщетение при бременност и раждане.

Проектобюджетът запазва минималния дневен размер на обезщетението за безработица от 9,00 лв., и максималния - 74,29 лв.

Не се променя размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице - 540 лв.

Относителният дял на разходите за пенсии от БВП е 8,6 на сто, като предвидените средства за пенсии са с 533,8 млн. лв. повече в сравнение с размера им в бюджета на ДОО за 2018 г.

Общата сума на приходите и трансферите за 2019 г. от консолидирания бюджет за ДОО се предвижда да е в размер на 11 759, 7 млн. лв. или с 692, 4 млн. лв. повече в сравнение с 2018 г. С най-голям относителен дял са приходите от осигурителните вноски, които са очаква да са 7 473, 2 млн. лв. 

Социалният министър Бисер Петков увери, че като основен финансов план на осигурителната система, проектът гарантира осигурителните права на гражданите. Заложените по-високи темпове на растеж на осигурителните вноски ще доведе до близо 1 млрд лв. повече постъпления в сравнение с 2018 г. и намаляване зависимостта на ДОО от държавния бюджет. Две трети от разходите ще са финансирани от осигурителни вноски, въвежда се и възможност за пенсиите на работещите в момента пенсионери да се преизчисляват по служебен път, изтъкна плюсовете на проекта министърът.

От левицата коментираха, че с този проектобюджет управляващите ще харчат предизборно повече пари следващата година. "Докато това правителство е на власт, негативните процеси ще се задълбочават включително и в социалната сфера", обяви Георги Гьоков. 

Социалистите предлагат преизчисляване на всички пенсии догодина, 3900 лв. максимален осигурителен доход, а в близкото бъдеще да отпадне таванът на пенсиите и максималният осигурителен доход. Те критикуваха също замразените социални плащания,например, месечните помощи за деца, еднократната помощ при раждане. 

Председателят на социалната комисия Хасан Адемов обърна внимание,че за първа година трансферът от държавния бюджет намалява под 4 млрд. лв., миналата година парите от данъци, които влизат в ДОО, са 4,5 млрд .лв. Но, категоричен е той, бюджетът на ДОО догодина гарантира единствено оцеляване на ръба на мизерията.

Адемов отбеляза, че и догодина всички фондове на ДОО продължават да бъдат с дефицит като най-големият е в сектор "Сигурност" - над 90 млн.лв, при положение, че вече бе увеличена вноската за пенсии в тази сфера.

ДПС ще предложи максималният осигурителен доход през 2019 г. да остане 2600 лв. както е в момента. "Кого натоварваме с по-високите вноски - по-образованите, от IT сектора, натоварваме ги, за да увеличим с 22 лв. средния размер на пенсиите", обобщи Адемов.

Зам.-председателят на социалната комисия Светлана Ангелова от ГЕРБ изтъкна, че в документа се заложени допълнителни средства за изплащане на краткосрочни обезщетения в по-високи размери - за бременност, безработица, общо заболяване, които ще нараснат с 10 на сто, добави тя. Колегата й Данаил Кирилов припомни в отговор на левицата, че правителството на тройната коалиция нито веднъж не е изплатило преизчислените от самото него пенсии, а ги е оставило на следващия кабинет на Бойко Борисов.