Това съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, който участва в честване, организирано от НОИ, по повод днешния Международен ден на възрастните хора. 

За коледните добавки

"Знам, че този въпрос вълнува пенсионерите, защото коледната добавка в продължение на 4 години не съществуваше като част от българската действителност и затова правителството се готви да подпомогне хората с най-ниски пенсии", каза Адемов.

Според него сумата, която се търси, е между 35-40 млн. лв. По думите на министъра всичко зависи от възможностите, които се очертават в края на бюджетната година, като яснота ще има след приключване на отчета за приходите на бюджета в края на ноември.

За индексацията на пенсиите

С колко процента ще се индексират пенсиите по "швейцарското правило" догодина ще стане ясно към февруари 2014 г., когато ще има окончателни данни какъв е процентът на инфлация. Принципът на индексация е 50% от осигурителния доход и 50 на сто от инфлацията, припомни Адемов.
Според изчисленията на финансовия министър Петър Чобанов индексирането трябва да е около 1.8-2%.

За ранното пенсиониране

Министърът обяви, че дебатът за ранното пенсиониране не е спирал от 2000 г. насам и припомни препоръката на Европейската комисия за увеличаване на възрастта за пенсиониране.

"Имаме драстични примери, професии, при които пенсионирането е на възраст под 50 години, което натоварва осигурителната система и бюджета на държавното обществено осигуряване"
, коментира още той.

По думите на Адемов идеята е да се даде възможност не само на хората от трета категория труд, а и на тези от първа и втора да се възползват от възможностите да останат по-дълго време на пазара на труда, за да имат по-високи нива на коефициент и да разчитат на по-високи пенсии.

Министърът напомни, че стажът е този, който участва в изчисляването на размера на пенсиите, като за категорийните работници има преизчисляване на стажа - за тези от първа категория 4 за 5 години, а за тези от втора - 3 за 5 години.
Пенсиите в България са за осигурителен стаж и възраст, а не само за осигурителен стаж, каквато е ситуацията в МВР.
Вчера от НОИ предложиха два варианта за увеличаване на пенсионната възраст и изравняването и между мъже и жени.

За помощите за бедни семейства

Относно семейните месечни помощи за деца министърът каза, че големият въпрос е дали те могат да се обвържат с образованието, което е в основата на стратегия "Европа 2020".
По думите му дискусията дали може за деца над 16 години вместо месечни помощи да се дават учебници и помагала под формата на ваучери заслужава обсъждане със социалните партньори.

Междувременно депутатът от БСП Корнелия Нинова обяви, че се подготвя специален закон за възрастните хора, в който да се уреждат обществените отношения и мерките спрямо тях. Ще бъде вменено в задължение на общините да създават материални условия като клубове и условия за социален живот. Нинова предложи на хората, на които не достигат малко години стаж да могат да се пенсионират с по-ниска пенсия.

По темата

Българските пенсионери в златната среда по качествен живот