Парламентът взе решение за приватизация на обособена част от имуществото на "Български морски квалификационен център" ЕАД - Варна. Става въпрос за продажбата на моторен ферибот "Героите на Одеса"(ро-ро железопътен ферибот), съобщи БТА.

Приватизацията му се налага, тъй като "Български морски квалификационен център" ЕАД не е корабен оператор и няма лиценз за опериране на такива кораби, както и няма необходимия ресурс и персонал, за да стопанисва кораба. Дружеството няма право да оперира и като назначено предприятие от Република България по тристранната международна спогодба с Украйна и Грузия за фериботни превози. Липсва желание от страна на "Параходство БМФ" АД да оперира по упоменатата спогодба, както и интерес от страна на други търговци, които да оперират моторния ферибот "Героите на Одеса" чрез наемането му. Освен това се отчита намаляване на товарите и активността на бизнеса.

Моторен ферибот "Героите на Одеса" е закупен от Норвегия през 1978 г. и до момента осъществява превози по маршрут Варна - Иличовск - Батуми. Полезният живот на кораба е до 50 години, което означава, че му остават приблизително 9 години ефективен "живот". Фериботът е морално и физически остарял, както по отношение на корпуса, така и отношение на двигателите. Освен това през 2020 г. влиза в сила ново изискване, забраняващо използването на корабни горива със съдържание на сяра над 0,50 процента.

Министерският съвет предлага паричните средства от приватизацията на моторен ферибот "Героите на Одеса" да бъдат преведени по сметка на търговското дружество "Български морски квалификационен център" ЕАД - Варна.

От ГЕРБ посочиха, че приватизацията на кораба е необходима, за да се запази доброто финансово състояние на дружеството, което има съвсем различен предмет на дейност.

От БСП пък настояха парите от продажбата да отидат в "Сребърния фонд", но предложението беше отхвърлено.