Да бъде създадена нова фигура на разследващ прокурор, който да разследва действията на главния прокурор, реши на първо четене парламентът с допълнение в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), внесено от Красимир Ципов от ГЕРБ. "За" гласуваха 100 народни представители, 46 бяха против (основно от БСП) и 10 се въздържаха, съобщи БТА.

Той трябва да бъде със статут на действащ прокурор с пълния обем правомощия по българското законодателство, по подобие на европейските делегирани прокурори.

Предвижда се този прокурор да има седемгодишен мандат, да се номинира от не по-малко от шестима членове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и да се избира от Пленума на ВСС с обикновено мнозинство.

"Между първото и второто гласуване ще внесем предложение всеки един кандидат за тази длъжност да може да се самономинира", обяви обаче по време на дискусията Ципов.

Той беше категоричен, че мнозинството възнамерява да приеме допълнението до края на мандата на това Народно събрание и да стартира процедурата.

Изборът на първия прокурор, разследващ главния, е предвидено да стартира един месец след приемането на промените в НПК и в Закона за съдебната власт, като дотогава ще бъдат издигани кандидатури, а след още два месеца ВСС следва да направи избора.

Изискванията са новият разследващ прокурор да има поне 12 години стаж, да е с високи професионални и нравствени качества, с положителна комплексна оценка "много добра" от последното атестиране и през последните пет години, да не му е налагано някое от четирите най-тежки дисциплинарни наказания - понижаване в ранг, понижаване в длъжност, освобождаване като административен ръководител или заместник на такъв, или дисциплинарно уволнение.

С предвидения седемгодишен мандат на прокурора по разследването срещу главния прокурор би се гарантирало работата му в мандатите на различни главни прокурори, водеща до невъзможност за потенциално влияние, е записано в мотивите на вносителите.

От прокуратурата вече заявиха, че такъв магистрат е излишен, тъй като и сега, ако има сигнали срещу обвинител №1, те се разследват като всички останали. От правосъдното министерство обаче подкрепиха идеята.