БТА да разпространява безвъзмездно информация от обществен интерес - това предвиждат законови промени, които бяха приети от Народното събрание днес на първо и второ гласуване.

Измененията и допълнението в Закона за Българската телеграфна агенция (БТА) бяха внесени от Вежди Рашидов и Тома Биков от ГЕРБ.

БТА трябва да осигури безвъзмездното разпространение и свободния достъп до продуктите си в срок до една година от влизането в сила на измененията, записа парламентът.

Съгласно действащата нормативна уредба БТА ще разпространява информация и осигурява получаването на информация преимуществено срещу заплащане, пишат авторите на проекта. Целта на промените е, освен безвъзмездното разпространение на информация от обществен интерес, агенцията да разпространява безвъзмездно собствените си продукти със свободен достъп до всички лица в България и чужбина.

"За да се осъществи безвъзмездното разпространяване на информация и свободния безвъзмезден достъп до информация чрез продукти на БТА, е необходимо да бъде одобрен допълнителен трансфер по бюджета на БТА за 2021 г." по реда на Закона за публичните финанси.

Като най-важен резултат от тази законодателна промяна ще бъде по-силното противодействие на фалшивите новини, е записано в мотивите.

Свободният достъп до информационните продукти на БТА ще позволи на България да разшири възможностите на Агенцията като продължи да я развива не само като национална, а и като регионална агенция, подчертават Вежди Рашидов и Тома Биков в аргументите си.

Необходимото финансиране от държавния бюджет за 2021 г. е възможно да бъде осигурено чрез преструктуриране на други разходи и трансфери. От финансовото министерство информират, че в държавния бюджет има разчетени средства за новосъздадени структури, които не са стартирали дейност от 1 януари т.г., и в резултат на тези икономии ще бъдат предоставени пари на БТА.

В приходната част на бюджета на БТА ще постъпват приходи от продажба на информация и други продукти, до които Агенцията не е длъжна да осигурява свободен безвъзмезден достъп, според приетите текстове.

БТА трябва да съхранява разпространената от нея информация не по-малко от три месеца.

Лице, което твърди, че е засегнато от агенционна информация, ще има право на достъп до съответния архив.

Генералният директор на БТА ще утвърждава Етичен кодекс на агенцията, гласува още парламентът.

Актовете и съобщенията на агенцията не могат да съдържат информация от търговски характер, която рекламира дейностите на физически или юридически лица, стоки или услуги, приеха депутатите.