Втори ден продължават честванията по случай 150-годишнината от учредяването на Българската екзархия.

Единодушно със 177 гласа "за" парламентът прие декларация по повод 150 години от създаването на Българската екзархия. Текстът на декларацията е подкрепен от всички парламентарни групи в Народното събрание.

"Ние народните представители от 44-то Народно събрание, имайки предвид огромната роля и място на Екзархията в историята на българския народ, сме убедени, че 150-годишният юбилей заслужава особено внимание, защото раждането на тази свята духовна институция, възстанови мястото на България не само като национално църковно-просветно и културно огнище на Балканите, но и като неотменим европейски цивилизационен фактор", се посочва в декларацията.

Създадена по силата на султански ферман на 27 февруари 1870 г. и оповестена броени часове по-късно сред българите в Османската империя, Екзархията узаконява връх в борбите на българското църковно-просветно движение и устремленията на духовните му водители, заели се с нелеката задача да възстановят Българската православна църква, заявяват депутатите.

"От деня на подписването на фермана Екзархията се превръща в единствената легитимна институция, която представлява българския народ пред османското правителство и пред външния свят до създаването на българска държава през 1878 г.", се казва в декларацията. В нея се отбелязва още, че територията на Екзархията ясно очертава земите на българската народност.

"След появата на бленуваното от векове свободно Отечество, Екзархията още по-настойчиво подкрепя желанието на българите, останали извън пределите на Княжеството за духовно обединение. Екзархийските духовни и просветни центрове се превръщат в ковачница на "строители" на българската държава - интелектуалци, държавници, политици, преподаватели, общественици, военни дейци и не на последно място - смели революционери. Учителите в Солун, Сяр, Битоля, Крушево, Прилеп, Ресен, Скопие, Струга, Охрид, Щип, Лозенград, Одрин и други, самите те преки участници в българското националноосвободително движение, обучават хиляди деца не само на четмо и писмо, но и на беззаветна преданост и отдаденост към род и родина, език и вяра", се казва в декларацията на Народното събрание.