Парламентът прие окончателно на второ четене промените в Закона за МВР, свързани с извънредния труд на служителите. Тези текстове влизат в сила от 1 януари 2021 г.

Всеки труд, положен извън установеното редовно работно време до 70 часа на тримесечен период и 280 часа годишно ще се отчита като извънреден труд и ще се компенсира с възнаграждение. Извънредният труд ще се заплаща с 50 на сто увеличение върху основното месечно възнаграждение, записаха депутатите.

За държавните служители, извън тези с намалено работно време и работещите на смени, се установява подневно отчитане на работното време. По този начин за държавните служители по Закона МВР ще отпадне компенсирането с допълнителен платен годишен отпуск до 12 дни за положеният труд над установеното работно време в работни дни.

С 50 лева се увеличават максималните размери на отличията за обявяване на благодарност с парична награда за служителите на МВР. При награждаване от министър, заместник-министър или главен секретар на МВР те стават до 250 лева, а при награждаване от ръководителите на структури - до 170 лева.

Отхвърлено беше предложението на "БСП за България" заплатите на служители в МВР да бъдат обвързани със средната работна заплата, както са тези на депутатите. Иван Иванов от левицата коментира, че мнозинството използва полицаите само за пушечно месо, на протести, да борят престъпността, а ги оставят да работят на тези ниски базисни заплати. Валентин Радев /ГЕРБ/ го репликира, че ГЕРБ увеличават заплатите на служителите на МВР с 10 процента всяка година и вече са повишени с 30 процента.

Не беше подкрепено предложението на БСП текстовете за извънредния труд да влязат в сила още сега, а не след Нова година.

Отхвърлено беше и предложението на левицата да отпадне структурата в МВР, която дублира функциите на НСО по охрана на лица, така че да бъдат спестени средства.

Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ осигурява техническото обслужване и поддържането на постоянна летателна годност на въздухоплавателните средства, които се използват за осъществяване на граничен контрол, записаха още депутатите.

От 1 ноември 2020 г. държавните служители на Специализирания отряд "Въздушно наблюдение" в ГДГП придобиват статут на държавни служители на МВР. Заварените служебни правоотношения на държавните служители в отряда се преобразуват в служебни правоотношения по Закона за МВР, ако към 1 ноември 2020 г. отговарят на изискванията и не са навършили 60 години.

Председателят на Държавна агенция "Електронно управление" създава и поддържа Портал за разработчици и публичен регистър на софтуерни системи, разработени за целите на електронното управление, реши още парламентът. Срещу тези текстове възразиха от ДПС, тъй като нямало становище на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Министерството на финансите. Истинският вносител на параграф 12 е Томислав Дончев, коментира Ахмед Ахмедов и посочи, че от ДПС ще се въздържат при гласуването.