Това решиха депутатите с приемането на второ четене на Законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г., съобщиха „Фокус” и БГНЕС.

Така през 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете, и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените 37 години и 8 месеца от мъжете.
Около 15 000 души ще получат право да се пенсионират през 2014 г. година.

От "Атака" предложиха пенсионната възраст за жените да е 55 години, за мъжете - 60 години, но и това бе отхвърлено.

Пенсионната реформа се спира за една година, за да се постигне съгласие и да решим устойчиво и продължително какво ще се случи с пенсионната система, каза председателят на социалната комисия Корнелия Нинова.

Социалният министър Хасан Адемов каза, че през следващата година трябва да се намери онзи механизъм за повишаване на възрастта и стажа, който да не зависи от волята на случайно попаднали в политиката, в това число и министри, които да предлагат решения, засягащи почти всички български граждани.

Той посочи, че са готови да предложат и да съобразят увеличаването на възрастта и стажа с продължителността на живота.

В началото на юли 2014 г. пенсиите ще се индексират по швейцарското правило (50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната година) с 3%. Това осъвременяване на пенсиите ще струва общо близо 120 милиона лева.

Максималният размер на пенсията ще се увеличи от 770 лева на 840 лева, но от 1 юли.

Средният размер на пенсията се предвижда да достигне малко над 307 лева.

Минималните месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица са: до 5400 лв. – 420 лв.; от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.; от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.; над 7500 лв. – 550 лв.

Максималният месечен размер на осигурителния доход ще е 2400 лв. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2012 г., както и започналите дейност през 2013 и 2014 г. е 420 лв.

Паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст ще е 340 лева, колкото ще бъде и минималната работна заплата.

Със закона се правят промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се намалява от 24 на 18 месеца периодът, на базата на който се изчислява обезщетението за бременност и раждане.