Измененията бяха приети без дебати, след като още за първо четене почти единодушно депутатите от всички партии одобриха мерките, наложили се след кризата с КТБ.

Според промените в шестмесечен срок от вписването в търговския регистър на решението за производство по несъстоятелност, синдикът на банка ще оповестява физическите и юридическите лица и размера на техните влогове. Става дума за клиенти, на които са предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от банката условия, които прилага към своите вложители, ако тези лица са извършили сделки със своите влогове след поставяне на банката под специален надзор, предаде БТА.

Синдикът ще оповестява и физически и юридически лица и техните кредити и влогове, ако са им предоставени привилегировани лихвени условия за период от две години преди датата на неплатежоспособността.

Същото ще важи и за хора и фирми, които са съобщили за прехвърляне на вземането си или са направили волеизявление за прихващане след поставянето на банката под специален надзор.

Ще бъдат оповестявани и кредитни сделки, по които не са договорени обезпечения или са договорени обезпечения на стойност по-ниска от размера на договорения кредит, не са учредени по надлежен начин договорените обезпечения или след надлежно учредяване на обезпечения не са запазени правата на заложния кредитор върху тях по предвидения от закона ред.

Пада тайната и за кредитни сделки, при които имущество с произход от банката е предоставено от кредитополучател на други лица и размерът на която и да е от трансакциите надвишава 50 хиляди лева, като лицата се разкриват последователно.
Изискването на праг няма да се прилага за лицата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности.

Ще бъдат оповестявани и размерът на влоговете и кредитите на политическите партии, на лица, заемащи висши държавни длъжности, на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на банката.

Разпоредбите на закона ще се прилагат и за производствата по несъстоятелност на банки, открити до влизането му в сила.

След гласуването на първо четене депутатът от ГЕРБ Десислава Атанасова, която е и един от вносителите на проекта, заяви, че в действащото законодателство липсва правна уредба, която засяга разкриването на фактите и обстоятелствата по "наличностите и операциите по сметките, влоговете и кредитите на клиентите на банка в несъстоятелност". Атанасова подчерта, че промените са и резултат от дейността на временната анкетна комисия за КТБ.