Деинституционализацията е един от най-чистите, хубави примери за провеждана реформа в България. Това е реформа, случила се според най-високите световни стандарти - с оценка на нуждите, с адекватно планиране, базирана на стратегия, заяви вицепремиерът Томислав Дончев при откриването на Международна конференция на тема "Деинституционализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?".

Снимка: БТА

България има уникален опит и сме готови да го споделим на всеки, който се интересува от него - от съседни и от не толкова съседни държави, заяви вицепремиерът, цитиран от БТА.

Според Дончев по-важното е обаче ние да ползваме този опит, когато правим други реформи, защото "ако говорим за реформи, за сериозни драматични реорганизации, тази е една от малкото, ако не и единствената, случила се според най-високите стандарти".

Дончев подчерта, че понякога, за да се реши един проблем, трябва да се задействат много институции, които до момента не са свикнали да работят заедно и такъв е бил примерът с деинституционализацията. Мобилизиран е половината корпус на държавното управление - МС, МТСП, МОН, МЗ, МРРБ, други министерства и общините.

От близо 7500 деца в институции в началото на процеса, днес са останали близо 500, каза Дончев, но подчерта, че това не означава, че процесът е завършен, защото да се деинституционализират децата не е финалната цел, необходими са още много усилия за равни шансове на тези деца.

Томислав Дончев благодари за заангажираността на НПО, тъй като ролята им е била огромна - и на помощник, и на коректив. "Една реформа не означава да промениш законодателството, а да убедиш хората, че това е пътят", заяви Дончев.

Според него близо десетгодишната история на деинституционализацията е ярък пример, че не е съвсем вярно убеждението, че ако нещо е очевидно правилно, то ще се случи лесно.

В момента 94 процента от всички институции за деца са закрити, каза заместник -министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова на пресконференция преди откриването на форума.

Русинова припомни, че през 2010 година беше приета Националната стратегия "Визия за деинституционализацията на децата в България", която очерта най-мащабната реформа в социална сфера. Стратегията поставя фокус върху закриването на всички институции за деца в страната до 2025 година.

Русинова посочи, че е важно, че за този период е даден различен шанс за живот на 7600 деца. Тя припомни, че бяха създадени малки семейни къщички от резидентен тип, които се намират в жилищен квартал, близо са до училища, до болници. Децата могат да играят със свои връстници, да са част от общността.

Снимка: БТА

Преди приемането на стратегическия документ, 7587 деца са били настанени в 137 специализирани институции. В момента на територията на страната съществуват 21 специализирани институции за деца, в които се отглеждат 495 деца и младежи. Останалите 21 институции ще бъдат закрити до края на 2021 година, а децата и младежите - изведени в нови социални услуги. Институциите от стар тип за деца и младежи с увреждания вече не функционират. В момента в страната се предоставят 324 социални услуги за деца и семейства от нов тип с общ капацитет 10 659 места. Социалните услуги от резидентен тип, в които се предоставя 24 - часова грижа са 303 с общ капацитет 3 360 места.

С новия Закон за социалните услуги ще се надгражда реформата, за да бъде осигурена качествена грижа за децата.