Така, най-после бе премахната една несправедливост, засягаща всички работници и служители с брутни възнаграждения над 400 лв, заявиха от КНСБ. Това бе една от 60-те антикризисни мерки, обсъждани от правителство, синдикати и работодатели.

Прилагането на основната норма от Кодекса за социално осигуряване, според която безработните трябва да получат обезщетение, равно на 60 на сто от личния си среднодневен брутен осигурителен доход, върху който са внесени осигурителните им вноски, възстановява господството на основния принцип в осигуряването - пряка връзка между принос и права по отношение на всички осигурени лица, заявиха от синдиката.

С тази мярка дори най-високо платените работници и служители, осигуряващи се върху максималния осигурителен доход от 2000 лв, в случай че останат безработни ще получат адекватно обезщетение 1200 лв. (60 на сто от 2000 лв.) Изплащането на обезщетението за безработица, без административно определен таван, създава повече сигурност и дава по-добри възможности на лицата, останали без работа, и на техните семейства да преминат през периода до намирането на нова заетост, както и да се погрижат за съответната квалификация и преквалификация, коментират от КНСБ.