Омбудсманът на Република България Мая Манолова беше отстранена незаконно от заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество към МС. Председателстващият съвета Валери Симеонов - вицепремиер по икономическата и демографската политика, не се съобрази със закона и след консултация с присъстващите социални партньори и с изричното съгласие на синдикатите омбудсманът беше приканена да напусне заседанието, заявиха от пресофиса на омбудсмана, след като по-рано Манолова не можа да присъства на Тристранката.

"Според международните стандарти, включително Парижките принципи на ООН, свързани със статута на националните правозащитни институции, на омбудсмана във всяка държава следва да се осигури възможно най-широк мандат от компетентности. Парижките принципи не просто предоставят право на националния обществен защитник да насърчава и защитава правата на човека, но и според чл. 3 му възлагат като отговорност участието и намесата във всяка ситуация при нарушавани човешки права. Такъв мандат на омбудсмана му е предоставен с Конституцията на Република България, а чл. 20 от Закона за омбудсмана предвижда, че националният обществен защитник има право на достъп до органите, техните администрации и лицата по чл. 2 /държавните и общинските органи и администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги/, включително и да присъства при обсъждане и вземане на решения от тях", са казва в позицията на Манолова, изпратена до медиите.

"Отнемането на възможност на омбудсмана да представи позицията си в защита на нарушени човешки права е грубо незачитане на принципите на правовата държава и основите на функционирането на демократичните институции", се допълва в нея.

"Аз съм тук като вносител на промените в Кодекса за социално осигуряване /КСО/, които да дадат възможност на миньорите от последния подземен рудник "Бобов дол", около 80 души, да се пенсионират по начина, по който се пенсионираха всички миньори до края на миналата година", заяви самата Манолова.

Тя беше възмутена, защото преди седмица е предупредила министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, че ще участва в заседанието на тристранката.

Омбудсманът припомни, че още на 8 януари 2018 г. е внесла с писмо през председателя на парламента Цвета Караянчева законодателните промени в КСО, които са припознати от депутатите на ГЕРБ.

"Бях помолена от г-жа Светлана Ангелова, която има работа в избирателния си район, да дойда на това заседание и да защитя законопроекта", подчерта Манолова.

По думите й проектът се налага да бъде защитен, защото в края на миналата година без никакви дебати, обяснения и финансова обосновка депутатите в парламента отнемат правото на подземните миньори с трудов стаж по 10, 15, 20 години да се пенсионират по стария ред.

"Тъй като тристранката очевидно е одобрила предишните промени, с които е лишила миньорите от пенсиониране, беше нормално да дойда да чуя аргументите им. Още повече, че становището по този законопроект на КНСБ е отрицателно", каза омбудсманът и допълни, че утре ще има такова обсъждане и в парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика.

"Оказа се, че не всички са готови да отговорят публично на неудобни въпроси. За мен е абсолютно абсурдно синдикат, който е призван да защитава правата на миньорите, да се обяви срещу пенсионирането на 80-те души, от последния закрит рудник, при условия, които са били валидни до края на м.г.", категорична бе Манолова.

"На нас ни се отнема правото с тази поправка от м.г. да се пенсионираме по-рано, тъй като съкращението ни е по-рано от годините, които навършваме", допълни Кирил Минев, миньор с 44-годишен трудов стаж. Той подчерта, че има още три работни дни в рудник "Бобов дол", на 20 юли 2018 г. изтича предизвестието му и него реално го съкращават, уволняват, а не напуска доброволно.

"Важното, за което сме тук, е да се реши проблемът с ранното пенсиониране на миньорите, касае се за 80 човека, които се пенсионират поетапно, така че едва ли ще бъде ощетен бюджетът на НОИ. Заедно с г-жа Манолова дойдохме тук, за да искаме подкрепа, но странното е, че синдикатът КНСБ не ни подкрепи", подчерта кметът на Бобов дол Елза Величкова. Тя изрази безпокойство, че ръководената от нея община ще остане с голям брой безработни хора.