Парламентът регламентира въвеждането на електронната система за събиране на тол такси и за издаване на електронни винетки. Въведе и уикенд винетка. Това стана с приемането на второ четене на текстове от промените в Закона за пътищата.

Електронната система за събиране на пътни такси ще се оперира и поддържа от Национално тол управление на Агенция "Пътна инфраструктура". Превозните средства над 3,5 тона ще заплащат тол такси за ползване на платената пътна мрежа на база на изминатото разстояние, а леките автомобили до 3,5 тона ще закупуват електронна винетка за определено време. В зависимост от срока винетните такси биват годишна, тримесечна, месечна, седмична и уикенд и имат валидност от деня, посочен като начална дата при заплащането им. Срокът на валидността на винетните такси ще се определи с наредба.

Размерът на дължимата за плащане тол такса се определя въз основа на реално получени декларирани тол данни или чрез закупуването на еднократна маршрутна карта, която дава право на ползвателя на пътя да измине предварително заявено от него разстояние по определен маршрут.

Тол таксите и електронните винетки ще могат да бъдат платени на терминали за самотаксуване, разположени по платената пътна мрежа и в областните градове на страната. Пунктове за продажба ще има най-малко по граничните пунктове, в областните градове и по платената пътна мрежа.

При установено движение по платената пътна мрежа без платена съответна такса, водачът на превозното средство може да заплати компенсаторна такса, като се освобождава от административнонаказателна отговорност.

Когато не е възможно да се установи действително изминатото разстояние поради причини, които не се дължат на техническа неизправност на поддържаната от Агенция "Пътна инфраструктура" електронна система за събиране на тол такси, се приема, че съответното пътно превозно средство е изминало разстояние, съответстващо на най-дългата отсечка между две точки от платената пътна мрежа и в този случай собственикът или ползвателят заплаща максимална такса, определена в тарифата на Министерския съвет. От ДПС видяха пропуски в този текст и поискаха да отпадне, но предложението не беше прието.

Широк дебат предизвика и предложението на ДПС ежегодно не по-малко от 20 на сто от приходите от пътни такси да се предоставят на общините за изграждане, ремонт и поддържане на общински пътища. Предложението не получи подкрепа в пленарна зала.

Второто четене на промените в Закона за пътищата ще продължи и утре. Предстои парламентът да реши от кога да влязат в сила тол таксите и електронните винетки, както и дали в автобусите задължително да има колани.