До 31 март министърът на регионалното развитие и благоустройството ще създаде Обществен консултативен съвет по въвеждане на електронната система за таксуване на база време и изминато разстояние с участието на партньорски институции и браншови организации, решиха депутатите по предложение на ПГ на ГЕРБ след дебати, поискани от БСП.

Освен това министърът на регионалното развитие и благоустройството на всеки два месеца трябва да представя информация за напредъка по въвеждане в експлоатация на електронна система за таксуване на база време и разстояние пред Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Предложението на БСП това да става всеки месец бе отхвърлено.

Депутатите не приеха и предложението на ПГ на "БСП за България" да се създаде временна парламентарна комисия, която да извърши пълен преглед на възлагането, провеждането и изпълнението на обществената поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа.

"Имало ли е натиск от страна на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) за наемане на подизпълнители на фирмата изпълнител "Капш"; намалявани ли са дейностите, предвидени в първоначалния договор с австрийската компания; имало ли писмо за спиране на монтажа на терминалите за самотаксуване в края на миналата година - това бяха част от въпросите, които БСП постави по време на разискванията за електронните винетки в пленарна зала.

Регионалният министър Петя Аврамова отрече да е имало натиск и нареждане за спиране на монтажа на терминалите и заяви, че договорът с "Капш" и анексът към него са публикувани на сайта на Пътната агенция.

"Изнудвана ли е фирмата да бъдат използвани подизпълнители от загубилите участници? Този въпрос г-н Свиленски трябва да бъде заден на фирмата, спечелила търга. Не на МРРБ", каза Аврамова. Тя уточни, че "ако БСП разполага с информация за изнудване за системата за електронните винетки, да сезира контролните органи" и допълни: "Другото просто е медийно говоре".

Тя отчете, че въпреки техническите трудности, системата работи в пълен капацитет.

От началото на продажбата на електронни винетки досега са продадени 1 368 433 електронни винетки за 104 293 616 лева. Към момента са монтирани 428 терминала за самотаксуване и предстои да бъдат монтирани още два на ГКПП "Стрезимировци", съобщи Аврамова и добави, че досега на граничните пунктове има общо 19 устройства. Винетки, освен в интернет, могат да се закупят от общо 8232 точки, уточни министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Аврамова бе категорична, че има работеща система, която е тежка електронна и в процеса на нейното въвеждане се получават технически проблеми, които се отстраняват незабавно.

Електронното таксуване е най-голямата и съществена реформа в ресора на Министерството на регионалното развитие и благоустройство през последните години, изтъкна Петя Аврамова. По думите й чрез реформата ще се осигури реалното заплащане на ползването на пътищата и това ще стане без да се натоварва бюджетът на гражданите.

Нововъведението е тежкотоварният трафик, който повече руши пътищата, вече да плаща за изминато разстояние. Тя посочи, че събраните около 1 млрд. лева годишно ще бъдат похарчени само и единствено за рехабилитацията на пътищата и за строителството на нови. Според нея пътният сектор ще бъде първият, който ще се самоиздържа и това ще се усети от хората с подобряването на пътищата в България.