Образованието е основен приоритет на правителството, каза премиерът Бойко Борисов при представяне в Министерския съвет на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици.

Не си спомням друго правителство да увеличава с по 330 милиона лева годишно заплатите на учителите. Но това не е най-важното, а то е, че в България трябва да има образовани хора, посочи премиерът.

Правилно и необходимо е да се вдигат заплатите и на полицаи, военни, доктори и на санитари, но като начало трябва да се вдигат заплатите на преподавателите - на тези, които създават образовани хора.

Всички други програми - за иновации, за растеж на икономиката, за преквалификация, минават през нивото на преподавателите.

Всяко дете в България трябва не само да посещава училище, но и да излиза от него образовано. Само това гарантира просперитета на икономиката и на държавата.

Безработицата сега е 6 процента и повече не може да падне, защото,особено в някои етноси, хората не знаят да четат и пишат и затова не могат да си намерят каквато и да е работа, посочи премиерът.

Искаме всички институции да бъдат ангажирани с идеята всяко дете да посещава училище и да излиза оттам ограмотено. Затова ще използваме всичките си ресурси, каза Борисов. Това е най-важното нещо - това е "магистрала в знанието", защото само така можем да постигнем по-висока производителност на труда, заяви Борисов.

България ще почне да се мери с останалите държави, когато производителността на труда стане същата, добави той.

Борисов посочи, че иска правителството и министерствата да бъдат въвлечени и всяко дете да излиза ограмотено. „Това с всичките ни ресурси трябва да бъде направено. Молбата, заповедта ми е, че това най-важното“, каза още Бойко Борисов.

По данни на Националния статистически институт през учебната 2015/2016 година 21 170 ученици са напуснали образователната система, което означава, че всеки 7-ми ученик между 15 и 18 години не е в училище. Основните причини са свързани със социално-икономически фактори, институционални проблеми, миграция, фактори на местоживеенето и жилищната среда, етнокултурни фактори, както и проблеми, свързани с образователната система, съобщиха от правителствената информационна служба.