Чрез въвеждането на общ формат и правила за валидност, допълнителни мерки за сигурност и пръстови отпечатъци фалшифицирането на европейските лични карти ще бъде много по-трудно. Новите правила, приети от Европейския съюз, същевременно ще улеснят редовните граждани, тъй като личните карти ще могат да се използват за преминаване на електронните изходи по летищата. Това заяви българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев по време на дебатите в пленарната зала на Европейския парламент относно сигурността на личните карти в ЕС.

По данни на Европейската комисия в момента в Евросъюза съществуват над 86 различни вида лични карти, 181 различни вида документи, удостоверяващи правото на престой, а над 17 милиона европейски граждани живеят в държава-член, различна от родната им страна. Според Радев фрагментарния подход по отношение на това как трябва да изглеждат личните карти в ЕС и какви данни да съдържат поставя под съмнение тяхната сигурност. "В контекста на миграционната криза и терористичните заплахи случаите на намиране на фалшиви и фалшифицирани европейски документи за самоличност се увеличиха, затова постигнатото споразумение е изключително важно", категоричен бе българският евродепутат.

Съгласно новите правила личните карти ще имат единен формат, този на кредитна карта, ще съдържат машинночетима зона и ще съблюдават минималните стандарти за сигурност на Международната организация за гражданско въздухоплаване. Те ще съдържат също портретно изображение и два пръстови отпечатъка на картодържателя, които ще се съхраняват в цифров формат на безконтактен чип. Върху личните карти, в очертания на знамето на ЕС, ще се посочва кодът на издалата ги държава членка.

Минималният срок на валидност ще бъде пет години, а максималният - десет. Държавите членки могат да издават лични карти с по-дълъг срок на валидност на лица на възраст 70 и повече години. Ако се издават лични карти на малолетни лица, те може да бъдат валидни за срок, по-кратък от пет години.

Новите правила ще влязат в сила две години след приемането им, което означава, че дотогава всички издавани нови документи трябва да отговарят на новите критерии. По принцип съществуващите лични карти, които не отговарят на изискванията, ще станат невалидни десет години след датата на прилагане на новите правила или при изтичането на срока им на валидност, в зависимост от това кое от двете настъпи по-рано. Личните карти, издадени на граждани на възраст 70 или повече години, остават валидни до изтичането им, при условие че отговарят на стандартите за сигурност и имат машинночетима зона. Най-малко защитените карти, които не отговарят на минималните стандарти за сигурност или нямат машинночетима зона, ще изгубят валидността си в рамките на пет години.

Новите правила се отнасят само до сигурността и информацията, която ще бъде съхранявана върху личните карти. Те не предлагат правно основание за създаването на нови бази данни на национално равнище или на равнище ЕС