Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за МВР, с които се правят структурни промени в вътрешното ведомство. Създава се Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма", която ще обединява Специализирания отряд за борба с тероризма и дирекция "Жандармерия" на Главна дирекция "Национална полиция".

Предприемат се нормативни промени и за работата на Научноизследователския институт по криминалистика на МВР. Служебните правоотношения на част от служителите от Научноизследователския институт по криминалистика, който е предложено да стане Национален институт по криминалистика, и от Института по психология ще се уреждат по реда и условията на Закона за МВР, вместо, както е досега - по Закона за държавния служител.

Необходимостта от промяната се мотивира във връзка с 24-часовия режим на работа на МВР и сформирането на екипи от специалисти, които към момента са с различен статут - по Закона за Министерството на вътрешните работи и по Закона за държавния служител.

Промяна има и в Дирекция "Инспекторат" на МВР, която осъществява административен контрол върху дейността на служителите от МВР. Техните трудови правоотношения преминават към Закона за държавния служител, аналогично на подхода, възприет за други структури на МВР.

Въвежда се изрично изискване да не се назначават за служители на МВР с установена зависимост от или злоупотреба с наркотични вещества или техни аналози.

Предвижда се държавните служители от МВР, чийто статут се урежда по Закона за държавния служител, вече да могат да ползват безплатна медицинска помощ в Медицинския институт на МВР, както и почивните бази на МВР.

Създава се временна карта за самоличност, с която полицейските органи ще могат да се справят с лицата, които избягват правосъдието или се отклоняват от мерките, наложени от съда. Тя ще се издава в случаите на потвърждаване или налагане на мярка за процесуална принуда - забрана за напускане пределите на Република България - в съдебното производство след постановяване на присъда, на подсъдимия ще се отнемат документите за самоличност.

По време на дебата Искрен Веселинов от "Обединени патриоти" заяви подкрепа за законопроекта. Той посочи, че между първо и второ четене групата ще направи предложение за така наречените доброволчески отряди, които освен при бедствия и аварии, ще могат да бъдат ползвани под ръководството на полицията в малките населени места за справяне с битовата престъпност.

Красимир Янков заяви, че от левицата ще се въздържат от подкрепа и изтъкна, че честите структурни промени водят до системна дезорганизация.

"Видима е липсата на подхождаща концепция за същинското функционално предназначение на отделните звена в системата", коментира той като разкритикува добавянето на чисто полицейски функции на "Жандармерията", която досега е натоварена с охраната на обществения ред и националната сигурност на страната.

Красимир Ципов, заместник-председател на ПГ на ГЕРБ, който доскоро бе заместник-министър на МВР мотивира необходимостта от структурни промени. Той посочи, че законопроектът е подготвян повече от година и стъпва на сериозен анализ, свързан с изпълнението на управленската програма на ГЕРБ и "Обединени патриоти" и променената среда за сигурност.

"Какво по-логично от това да бъде преструктурирано звено като дирекция "Жандармения" към ГД "Национална полиция" и на нея да й се предадат правомощия, освен за охрана на обществения ред и охрана на стратегически обекти, едно такова правомощие, свързано с противодействие на конвенционалната престъпност", попита Ципов.

Във връзка с временната карта за самоличност, Ципов каза, че през последните 15 години много осъдени лица не излежават наказание лишаване от свобода. По думите му с промените ще се даде възможност на полицията да упражняват контрол върху тези лица преди да бъде произнесена присъдата.

"Тази карта за самоличност дава абсолютно всички права, които има всеки един български гражданин, но тъй като по смисъла на НПК, на това лице е било определено мярка за процесуална принуда - забрана за напускане пределите на страната, в тези случаи след решение на съда, редовната лична карта ще бъде отнемана за времетраенето на тази мярка", обясни Ципов.

По думите му по този начин ще бъдат ограничени случаите на отклоняване от правосъдие. "Готови сме да обсъждаме всякакви предложения между първо и второ четене, каза още заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ Красимир Ципов.