Народното събрание прие Доклад за състоянието на националната сигурност за 2018 г. Това стана с одобрението на 97 народни представители от гласували общо 154. "Против" бяха 47, а други 10 се въздържаха.

В документа се посочва, че през 2020 година е необходимо да се създаде регистър на всички обекти от критичната инфраструктура на страната, да се подобри комуникацията между институциите и да се изгради Национален ситуационен център за управление при кризи. Според заключенията в него финансовата стабилност и темповете на икономическо развитие са в основата на оправданите очаквания в непосредствена перспектива страната да се присъедини към Европейския валутен механизъм, а след това да стане член на еврозоната.

Отчита се, че с предприетите през 2018 г. мерки в насока развитие на стратегически проекти в сферата на енергетиката е станало възможно през първата половина на 2019 г. да започне осъществяването на дълго отлагани енергийни инфраструктурни проекти, които имат стратегическо значение както за България, така и за региона на Югоизточна Европа и за ЕС като цяло. Посочва се, че основен приоритет за България е гарантирането на сигурността на газовите доставки чрез диверсификация на източниците и маршрутите.

В хода на дискусията от "БСП за България" разкритикуваха доклада и заявиха, че ще гласуват "против". Кристиан Вигенин настоя следващият доклад да бъде изготвен по-рано, за да може някои от мерките, които се препоръчват, да бъдат обсъдени и приети в настоящата година. Той бе категоричен, че няма изведени акценти и липсват препоръки.

"Самият доклад е едно най-общо отчетничество, в което има много информация, но липсата на препоръки го прави в голяма степен безсмислен", коментира той. Според Вигенин един от ключовите въпроси, който не е осветен достатъчно ясно, е задълбочаващото се социално разделение в страната, която вместо да се затваря в годините на членство, в България се задълбочава. "Разликата в доходите е най-голяма в процентно отношение в сравнение с всяка една друга страна член на ЕС", каза той. Вигенин отчете като недостатък в доклада липсата на анализ по отношение на задълбочаващите се регионални дисбаланси в страната и обезлюдяването на цели села, като и липсата на анализ за функционирането на институциите, за електронното управление, за срива в Търговския регистър.

Валентин Радев, бивш вътрешен министър и депутат от ГЕРБ, отговори на упреците, като посочи, че експертите и специалистите, които подготвят доклада са едни и същи и няма как опозицията да представят различен доклад. Радев се съгласи, че трябва да се подобри синтезът на застъпения в доклада материал. "Недоумението е в това, че една от големите политически сили така безпардонно отхвърли доклада за националната сигурност на държавата ни", каза още той.

Колегата му Красимир Ципов заяви, че са постигнати значителните успехи по отношение на противодействие на контрабандата. "Ние постигаме нива, които не са характерни дори за старите държави членки на ЕС", отбеляза Ципов и посочи, че контрабандата в България е сведена до пет на сто. Той отчете успех и по отношение на мерките, които българското правителство е предприело за укрепване на капацитета на МВР. По думите му сериозно завишаване се отчита на разкритите престъпления срещу личността. Ципов посочи, че докладът е реалистичен и дава реална оценка за състоянието на националната сигурност.

След края на разискванията Георги Кръстев, секретар на Съвета по сигурност към Министерски съвет, в качеството си на вносител изрази благодарност за внимателния прочит и направените препоръки.