Депутати и служители на парламента ще учат английски, немски и френски, за да се разбират с институциите в Брюксел. Това става ясно от обществена поръчка за чуждоезиково обучение, публикувана от Народното събрание в понеделник. Поръчката е с прогнозна стойност 115 хил. лв. без ДДС и е само за учебната 2019/2020 година.

Депутатите и служителите в парламента ще могат да изучават общ английски, немски и френски език, специализиран английски език за юристи и специализиран английски, немски и френски език за работа с институциите на Европейския съюз.

Според обявлението на парламента курсовете ще се провеждат в групи от наймалко 5-има и максимум 9-има души по два пъти седмично. Часовете обаче задължително трябва да са съобразени с работното време на Народното събрание.

Към чуждоезиковото обучение ще могат да се включат и служителите с никакво или слабо ниво на познаване на езика, тъй като са планирани уроци за придобиване на основно ниво - A1. Най-високата езикова степен, която ще могат да вземат депутати и служители, е C1. За целта общият брой на учебните часове е 150.