Европейският парламент ще гласува в сряда по т.нар "възражение", предложено от "Зелените", което най-общо казано предлага да се спре лечението на животни чрез използването на антибиотични и антибактериални препарати във фуража.

Според ветеринарите сдружения това крайно предложение вероятно е основано на широкоразпространената фалшива новина за това как антибиотиците можели да преминат изключително лесно от животинското месо в човека и да го направят резистентен към лекарствата.

Тази фалшива новина, разпространявана активно в социалните мрежи, може лесно да бъде оборена от първокурсник, следващ медицина, било тя хуманна, или ветеринарна. Известно е, че дори съвсем бегла термична обработка унищожава каквито и да е било антибиотици и техните следи в животинското месо.

Прави впечатление, че това предложение, освен че е в нарушение на редица регламенти и договори, както и на Идеята за единното здраве, освен че отхвърля научната оценка на EMA, EFSA и ECDC, е и дълбоко нехуманно, защото показва пълна липса на човешко отношение към животните.

Новият документ предвижда животните да бъдат оставяни без лечение и излагани на страдание и дори смърт, без да предлага алтернативен на антибиотиците продукт. Според Българския ветеринарен съюз това не само няма да има положително въздействие върху общественото здраве, не само няма да намали антимикробната резистентност, но ще увеличи риска от заразяване на храната на хората. Неадекватното лечение на бактериалните заболявания у животните ще доведе до намалена производителност, което може да повлияе върху цените на хранителните продукти и да застраши цели отрасли на българската икономика.

Ако бъде прието предложението на "Зелените" последиците за животновъди и птицевъди ще са изключително тежки в целия ЕС, но за българските производители и селски стопани ще бъдат направо унищожителни. Няколкото последователни вълни от сериозни заболявания при домашни животни и птици доведоха до принудителното унищожаване на стотици хиляди животни и големи загуби за стопаните, както за тези, които се занимават с индустриално отглеждане на животни и птици, така и за по-дребните стопани, които отглеждат животни и птици за собствена консумация или по-дребна търговия.

Забраната за селските стопани да се възползват от най-съвременните достижения на ветеринарната медицина, за да лекуват и спасят своите животни изглежда абсурдна и неразбираема.

"Зелените" съвсем открито настояват за прекратяване, ако не направо за забрана, на отглеждането на крави, телета и други домашни животни на територията на Европа. Причината - според тях, тези животни отделяли прекалено много метан в атмосферата, като по този начин са една от основните причини за глобалното затопляне и промяната на климата. Друга теза на "зелените", че хората не трябва да се хранят с месо, защото това ги превръща във фашисти, ксенофоби, расисти и бели мизогонисти. 

Важният въпрос обаче е какво ще бъде поведението и гласуването на 17-те български представители в Европейския парламент. Защото този въпрос не е и не може да бъде партиен и нито един от тях не трябва и не може да се оправдава с политическата позиция на парламентарната си група. Защото не става дума просто за поредно недоразумение.

Тук става дума само и единствено за интереса на българските производители, българските селски стопани и в цялост на българските граждани. Защото приемането на това безумие, освен че ще удари тежко големите и средните производители и ще разори дребните селски стопани, в крайна сметка ще доведе до поредно унищожаване на българско производство. В добавка то ще вдигне още веднъж цените за крайния потребител. 

Това ще утежни допълнително положението през идващата зима, която по всичко личи ще бъде тежка за мнозинството българи. Цените на горива, ток и основни храни се покачват драстично.

Българските представители в ЕП трябва да изберат ясно страна - дали ще защитят интереса на българските граждани или ще проспят поредното безумие.