Депутатите приеха правила за избор на съдия в Конституционния съд от квотата на Народното събрание. Предложенията за кандидати могат да бъдат правени от народни представители в писмена форма чрез председателя на парламента до Комисията по правни въпроси в следващите 14 дни. Номинираните трябва да имат висше юридическо образование и удостоверение за юридическа правоспособност.

Изслушването на кандидатите ще се състои на открито заседание на Комисията по правни въпроси, което ще се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание.

Изборът на съдия в Конституционния съд ще се състои на заседание на парламента, което ще се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. Гласуването ще е явно и ще се извършва поотделно за всеки кандидат по поредността, определена в списъка на кандидатите. За избран ще се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

Отсъствието на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов в пленарна зала днес отложи разглеждането и гласуването на годишните доклади за дейността на съдилищата за 2016 г. и 2017 г. от парламента. В дневния ред на Народното събрание за тази седмица са включени годишните доклади за 2016 г. и 2017 г. на Висшия съдебен съвет (ВСС) и инспектората към него, на съдилищата и ВКС, на административните съдилища и Върховния административен съд, както и на прокуратурата.

Още в началото на пленарното заседание председателят на правната комисия Данаил Кирилов (ГЕРБ) предложи, а парламентът разреши, в залата да бъдат допуснати представляващият ВСС Боян Магдалинчев, председателите на ВКС и ВАС Лозан Панов и Георги Чолаков, както и главният прокурор Сотир Цацаров.

За разлика от всички останали обаче се оказа, че Панов не е пристигнал в Народното събрание. Депутатът от ДПС Хамид Хамид обърна внимание на отсъствието на Панов. "Това е явно неуважение на председателя на ВКС - да не се яви в зала. На председателски съвет Панов изпрати съобщение, че има важна среща. Този човек трябва да е тук и да отговаря на въпроси. Предлагам точката да бъде отложена", възмути се Хамид.

Кирилов заяви, че пред депутатите стоят два варианта - или да отложат разглеждането на годишните доклади на ВКС и съдилищата за по-късно днес, като се опитат да се свържат с Панов и да го поканят, или да отложат за друга седмична програма.

Със 120 гласа "за", един "против" и петима "въздържали се" обаче депутатите подкрепиха предложението на Хамид Хамид. Така докладите за дейността на ВКС и съдилищата отпаднаха от тазседмичния дневен ред на Народното събрание.