Георги Тодоров е назначен за директор на Изпълнителната дирекция по лозата и виното (ИАЛВ).

Преди поемането на поста от октомври 2017 г. до май 2022 г. Георги Тодоров е бил част от Националния институт за изследвания и сертификация (НИИС), приемник на Института по винарство. В ежедневната си дейност е имал тясна връзка с винопроизводителите от България.

В сътрудничество с изпитвателната лаборатория и екипа на отдел Специализирани съвети в лозарството и винарството, е участвал в разрешаването на казуси в бранша. Работил е активно за популяризирането на българските винопроизводители пред български и чуждестранни търговци (Европа, Южна Корея и Япония). Има дългогодишен опит в телекомуникационния сектор.

Има магистърската степен по "Електронен бизнес и електронно управление" към УНИБИТ София и две бакалавърски степени - "Промишлена енергетика" към Технически университет София и "Информационни технологии" - УНИБИТ София.

Владее английски и руски език.