Министерският съвет прие решение за настаняване в почивни бази за отдих, в бази за профилактика и рехабилитация на лицата, напуснали Украйна в резултат на военни действия, които са влезли и останали на територията на Република България и са получили временна закрила, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Правителственото решение е следващата стъпка за осигуряване на настаняване и интеграция на хората, бягащи от войната в Украйна.

Създава се възможност разселените лица да бъдат настанявани приоритетно във ведомствени бази, собственост на държавата и на държавни предприятия, висши училища и търговски дружества, в които едноличен собственик е държавата, болници за рехабилитация и балнеолечебни центрове, общежития и др.

По този начин България продължава да изпълнява задълженията си съгласно Директивата за временна закрила на ЕС относно предоставяне на незабавна закрила и права - право на пребиваване, подслон и прехрана.

Освен това свободни средства от европейските оперативни програми ще се насочват с решение на правителството за обезпечаване нуждите на бягащите от войната в Украйна, които се установяват в България, предаде БНР.

 60 милиона лева от програма "Добро управление" отиват за материална помощ с храни и нехранителни материали, които ще разпредели Червения кръст.

26 милиона лева от програмата "Околна среда" ще са за образователна интеграция и достъп до дневна грижа за деца от Украйна.

5 милиона лева от програма "Транспорт" ще покрият транспортни разходи по разселването на хората с временна закрила.

29 милиона лева от REACT-EU за тази година ще бъдат насочени към финансиране на разходи за настаняване и материални помощи.