Депутатите обсъдиха четирите законопроекта за промени в Търговския закон и приеха на първо четене само три от тях - на МС, "Възраждане" и ДБ. Преминаха и към първото четене на промени в Гражданския процесуален кодекс, внесени от Надежда Йорданова от "Демократична България". Народните представители обаче не стигнаха до обсъждането на точките от дневния ред, отнасящи се до компенсирането на разходите на потребителите на моторни горива и на Законопроекта за несъстоятелност на физическите лица, както и второто четене на промени в Кодекса на труда относно минималната работна заплата.

След 3 часа дебати по законопроектите от първата точка депутатите поискаха удължаване на работното си време, за да могат да разгледат всички точки, заложени в дневния ред на парламента. Първоначално Десислава Атанасова от ГЕРБ предложи работата на НС да се удължи до 7-а точка. Това обаче не беше прието от колегите ѝ в залата, след което депутатите гласуваха още 3 пъти за удължаване на времето и до 6-а, и до 8-а, и до 9-а точка, в които са заложени съответно Законопроектът за компенсиране на разходите на потребителите на моторни горива, промените в Закона за лечебните заведения и промените в КТ  увеличаване на минималната работна заплата.

Тези предложения обаче също бяха отхвърлени и в крайна сметка заседанието приключи, както е по график - в 14:00 часа, с декларацията на Делян Добрев от ГЕРБ относно компенсациите за горивата.

В началото на заседанието народните представители дебатираха по предложението на "Възраждане". Според текстовете на парламентарната група при противозаконно отнемане на застрахована в полза на лизингодателя лизингова вещ всяка от страните да има правото да развали договора с обратна сила, като в този случай лизингополучателят да има право да получи обратно всички платени суми за лизинговата вещ.

Стою Стоев от ПП се обърна към вносителя на законопроекта Петър Петров от "Възраждане", като заяви, че първото предложение в текста било несъстоятелно и "правен нонсенс".

От своя страна Петров нарече твърденията на Стоев лобистки. Той даде пример от своята професионална практика.

При разлика между застрахователното обезщетение и този дълъг списък с разходи тази разлика се покрива от лизингополучателя, заяви представителят на "Възраждане" и допълни, че лизингополучателят няма обезщетение, ако колата му бъде открадната.

Искрен Митев подкрепи колегата си Стоев, като отбеляза, че той само опитвал да помогне на "Възраждане" да подобри текстовете в законопроекта си.

Мирослав Иванов от ПП пък посочи, че ако бъде приет, законопроектът на "Възраждане" ще създаде предпоставки за престъпления. Също така нарече предложението на Костадинов и народните представители "опасен пример за популизъм". Лидерът на "Възраждане" от своя страна обяви от парламентарната трибуна, че народните представители от ПП се изказват в полза само на едната страна по казуса.

Предложението на "Възраждане" в крайна сметка срещна подкрепата на депутатите.

След това те обсъдиха внесения от Милен Матеев от "Продължаваме Промяната" и група народни представители законопроект, който предвижда създаването на нов вид търговец - Дружество с променлив капитал, което според вносителите ще подпомогне развитието на стартъп компаниите. Новото дружество представлява непублична компания, която цели да стимулира инвеститорите чрез улеснени изисквания за учредяване и по-гъвкава правноорганизационна форма, се казва в доклада на правната комисия, припомня БТА.

Росица Кирова от ГЕРБ отбеляза от парламентарната трибуна, че се е запознала детайлно със законопроекта на ПП. Тя посочи, че в него вижда добри намерения, но някои от текстовете будят сериозни притеснения за потенциални злоупотреби, а описаната от ПП практика не е обичайна за ЕС, а е иновация.

След спор между Христо Гаджев от ГЕРБ и представители на ПП депутатите в крайна сметка не приеха предложението на Матеев за Дружество с променлив капитал. Законопроектът беше отхвърлен след прегласуване с 96 гласа "за", 107 "против" и петима въздържали се.

Със 125 гласа "за", 18 "против" и 66 "въздържали се" в пленарна зала беше гласуван на първо четене и законопроектът, внесен от Надежда Йорданова от "Демократична България" и група народни представители. С него също се предлага усъвършенстване на производството по несъстоятелност и въвеждане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г., като част от мерките по Националния план за възстановяване и устойчивост, добавя БТА.

Приет беше и законопроектът, внесен от Министерския съвет, е част от реформите, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост. С него се регламентира подобряване на ефективността на производството по несъстоятелност, усъвършенстване на производството по стабилизация, създаване на процедура по несъстоятелност и погасяване на задължения на физически лица - предприемачи.

С проекта на закон се създават ясни критерии за откриване на производство по несъстоятелност и се облекчава процесът по предявяване и приемане на вземанията. Предлага се намаляване на съдебните такси, приложими за отменителните искове и повишаване на ефективността на процеса по осребряване на имуществото, отбелязва в доклада си комисията по правни въпроси, добавя БТА.

След спора за удължаването на работното време народните представители преминаха към първото четене на промени в Гражданския процесуален кодекс, внесени от Надежда Йорданова от "Демократична България".

След като докладът на ресорната правна комисия беше прочетен и проектът, мотивиран от вносителя, Десислава Атанасова от ГЕРБ предложи разискванията да бъдат отложени и да се премине направо към следващата точка - доклад за дейността на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписването и прекратяването на меморандума за 1 млрд. долара с Gemcorp Holdings Limited и IP3 Corporation от правителството с министър-председател Кирил Петков и проект на решение по доклада. Предложението също не беше прието, предава БТА.