Парламентът прие промени в Закона за здравното осигуряване на първо четене с 92 гласа "за", "против" - 45 и осем "въздържали се". Текстовете обаче доведоха до остри критики от опоаизицията.  

В тях се предлага по изключение през тази година при обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, лекарствените продукти, получени от човешка плазма или от човешка кръв-имуноглобулини, да могат се изключват от обхвата на механизма, който гарантира предвидимост и устойчивост на бюджета на Здравната каса (НЗОК).

Предлага се и контролът по прилагането на механизма да се осъществява от министъра на здравеопазването чрез планови и внезапни проверки и с от назначена от него комисия. Идеята е съставът на комисията да включва представители на Министерството на здравеопазването, Сметната палата, Националната агенция за приходите (НАП) и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. 

Според председателя на здравната комисия в парламента Даниела Дариткова настоящата законодателна инициатива запълва празноти по отношение дейността на Здравната каса и създава правна уредба за осъществяване на ефективен всеобхватен контрол върху тази дейност. 

От опозицията определиха законопроекта като абсурден и призоваха да се спре с "вакханалията" в здравеопазването. Според тях създаването на комисия, която да надзирава надзорния съвет на здравната каса, е абсолютно неприемливо. 

Според Нигяр Джафер се създава "законодателен абсурд" затова по думите ѝ ДПС не подкрепя промените. Социалистите също не ги подкрепят, като Георги Михайлов от БСП коментира, че се залага законодателна бомба.

"Идеята за този законопроект беше да се защитят правата на българските пациенти, които са с вродени имунодефицити. Това беше основната причина - грижата за българските граждани. След това решихме да дадем възможност да се наблюдава този допълнителен механизъм, който кара фирмите при нарастване на бюджетите в три групи медикаменти, да може да се контролира по начин, който от една страна дава финансовата стабилност", защити промените Дариткова.