В законопроекта, качен на сайта на парламента, са описани функциите на новото Държавно предприятие "Център за предоставяне на услуги" (ЦПУ), за което неотдавна съобщи министър Румяна Бъчварова. То ще поеме всички дейности по издаването на лични документи.

Служители на МВР стават служители на ДП

Централата на ДП ЦПУ ще е в София, а териториалните му поделения ще се определят от вътрешния министър.

Към ЦПУ преминават:

- всички дейности по изработване на защитени документи, печати и щемпели;

- всички дейности свързани с производство и монтаж на табели с регистрационни номера на превозни средства, т.е. функциите на КАТ.

- всички дейности по проектиране, разработване, поддържане и развиване на програмни продукти, необходими за предоставяне на административни услуги от МВР, както и на автоматизирани информационни системи.

Така цялата администрация на сегашните "Документи за самоличност" и "Пътен контрол" ще се влее в ЦПУ. То ще работи по Търговския закон и ще се финансира от държавните такси, които се плащат за услугите му, от приходи от собствена дейност, от лихви по депозити и от дарения.

Ръководството ще е от Управителен съвет от трима души, назначени от министъра.  

Закрива се цяла дирекция

Друга част от законопроекта е закриването на Дирекция "Специална куриерска служба" и преминаването й към Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ). Там ще отидат служителите от МВР и материалната база, която сега принадлежи на куриерската служба.

Предвижда се и допълнение в Закона за защита на класифицираната информация, че тези, които приемат, пренасят и доставят материали, съдържащи класифицирана информация, имат право да използват физическа сила и помощни средства при опит за нерегламентиран достъп. Техните коли ще бъдат със специален режим на движение.

МВР ще иска пари за охрана

Освен това МВР вече няма да охранява безплатно някои обекти. За охрана ще си плащат президентството, Народното събрание, Министерския съвет, БНТ, БНР и други. Ще се плаща по тарифата, по която и за мачове.

В проекта е предвидено, че за установяване изпълнението на служебните задължения от държавните служители могат да се провеждат тестове.

Държавните служители от системата на МВР обаче могат да бъдат назначени за полицаи или пожарникари без конкурс. Достатъчно е само да отговарят на изискванията за съответната длъжност.

Министърът ще може да делегира на главния секретар на МВР да назначава служители на висши ръководни длъжности. За самия главния секретар вече няма да важи изискването за заемане на поста да има не по-малко от 10 години професионален стаж в в службите за сигурност или в службите за обществен ред, 5 от които на ръководна длъжност. Стажът се заменя с думата "опит".

ГДБОП пък ще се занимава не само с трафика на хора, а и с каналджиите на мигранти - "с превеждане през границата на страната на отделни лица или групи от хора, както и подпомагане на чужденци да пребивават или да преминават в страната".