Обществена поръчка за "Оптимизиране на вътрешноорганизационните процеси в МВР (реинженеринг на процесите)" е открило Министерството на вътрешните работи. Това пише в обявление, публикувано днес на сайта на Агенцията за обществени поръчки.

Поръчката има четири основни дейности. Първата е за проектиране на нова структура на МВР с цел повишаване на ефективността на ведомството. Втората е да се изготви Единната методология за реинженеринг на процесите в министерството и Наръчник за нейното прилагане. Освен тях трябва да се извърши и реинженеринг на процесите във ведомството, както и да се проведат обучения, базирани на резултатите от извършения реинженеринг.

Цената на поръчката е 1 150 000 лв. без ДДС. Поръчката е публиката с решение от 10 август на директора на дирекция "Обществени поръчки" в МВР Георги Балабанов. Крайният срок за подаване на офертите е 14 септември.

Последните месеци бяха приключени два анализа на системата на МВР от вътрешни и външни експерти.