Министерският съвет одобри Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, насочени към осигуряване на независимост и по-добро функциониране на европейската прокуратура у нас. Със законопроекта се предлага създаването на структура за европейските делегирани прокурори у нас. Това каза на брифинг след редовното заседание на МС говорителят на кабинета Лена Бориславова.

Министърът на правосъдието Надежда Йорданова обясни, че с одобрения законопроект държавата изпълнява своя ангажимент по европейския регламент за Европейската прокуратура да осигури ресурс на обезпеченост за ефективно изпълнение на задълженията на европейските прокурори. Тази структура ще е със собствен бюджет, собствена администрация, ще има самостоятелно секретно деловодство, самостоятелна сграда.

Европейската прокуратура е приветствала законовите промени от гледна точка на факта, че има случаи, в които работата на европейските делегирани прокурори е била блокирана поради липса на ресурси, каза още Бориславова.

Другото важно решение, което правителството е взело е да подпише меморандум за сътрудничество с Базелския институт за добро управление в Швейцария за съвети относно реформа в областта на борба с корупцията, укрепване капацитета на правоприлагащите органи и подбор на кадри.

Базелският институт е независима експертна организация, която е посветена на работата по целия свят с публичните и частните структури за укрепване на управлението, противодействие на корупцията и свързаната с нея финансови престъпления, както и възстановяване на отклонени активи.

Бориславова заяви готовност членове на кабинета да се явят в прокуратурата, за да сътрудничат по дела за разкриване на корупция.