Създава се механизъм за търсене на наказателна отговорност на главния прокурор. Това съобщи на брифинг в Министерския съвет служебният министър на правосъдието Крум Зарков.

"Министерският съвет взе решение за одобрение на промени в Част пета на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), където ще се създаде нова глава с наименование "Особени правила за разглеждане на дела за престъпление от общ характер, извършени от главния прокурор или срещу негов заместник", посочи Зарков след днешното заседание на правителството.

Механизмът предвижда наказателен съдия от Върховния касационен съд (ВКС), от Апелативен съд или Окръжен съд, но с ранг на съдия от ВКС, да ръководи разследване срещу главния прокурор или негов заместник, когато има необходимост от това. Този ad hoc (специален) прокурор ще бъде назначаван за прокурор във Върховната касационна прокуратура (ВКП) и ще се определя на случаен принцип от списък, предварително одобрен от Наказателната колегия на ВКС, ако е дал преди това съгласие за това.

Правосъдният министър обясни, че влизайки в тази си функция, специалният магистрат ще бъде назначаван за прокурор във Върховната касационна прокуратура.

С одобрените от правителството промени се въвежда и вътрешен прокурорски контрол на действията на разследващия главния прокурор, добави Крум Зарков. Контролът ще бъде извършван от друг наказателен съдия от върховния съд, който ще изпълнява длъжността заместник-главен прокурор и ще бъде избиран по същия ред, но само в случай, че срещу главния прокурор има повдигнато обвинение.

Разследващите органи ще са разследващи полицаи, определени със заповед на министъра на вътрешните работи или разследващи митнически инспектори, определени със заповед на министъра на финансите.

Делата за престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или негов заместник, ще са подсъдни като първа инстанция на Софийски градски съд, а отказът от образуване на досъдебно производство ще подлежи на съдебен контрол на две инстанции.

Крум Зарков съобщи, че се предвиждат и мерки за повишаване на отчетността на главния прокурор.

"Със съпътстващи изменения в Закона за съдебната власт се предвижда намаляването от 17 на 13 гласа на мнозинството в Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС), необходимо за предсрочно освобождаване или временно отстраняване от длъжност на главния прокурор, както и за неговия избор. Това ще е и мнозинството, необходимо за избор на председателите на двете върховни съдилища, но там ще има и допълнителни изисквания", обясни министърът.

Според него с това предложение за законови поправки България отговаря на препоръки по Механизма за сътрудничество и проверка, на препоръки по Годишния доклад за върховенството на закона на Европейския съюз и други препоръки.

"От днес на ход са народните представители, тъй като законопроектът ще бъде внесен в съответствие с така взетото решение", каза в заключение министърът на правосъдието.