Това съобщиха от пресслужбата на МС. В качеството си на член на УС на МБИС представителят на България ще участва в оперативната дейност и управлението на банката и ще отстоява финансово-икономическите интереси на страната ни.

Бойко Коцев е с богата дипломатическа биография и притежава широка експертиза, авторитет и професионално признание в областта на международните отношения, се отбелязва в прессъобщението.

Международната банка за икономическо сътрудничество е в процес на трансформация за превръщането й в модерна международна банка за развитие.

Банката обръща особено внимание на проекти в сектори, които генерират растеж и са приоритетни за развитието на икономиките на страните членки - България, Виетнам, Полша, Монголия, Румъния, Русия, Словакия и Чехия. В стратегията й за България приоритет е кредитирането в сферата на промишлеността, селското стопанство, търговията, транспорта и банковия сектор.