Еврокомисията се стреми чрез регулации да намали съдържанието на вредни вещества, в това число тежки  метали, в прилаганите в земеделието на страните-членки изкуствени торове.
В частност, става дума за кадмия - много опасен и вреден тежък метал, който се натрупва в организмите и е силен канцероген.

За съжаление кадмият се съдържа в малки количества във фосфатните минерали, от които преминава и  в произведените от тях фосфорни торове.

>>>>>Виж още: Изчерпаемите ресурси. Фосфорът.ЕК предлага въвеждане на лимит за преходен период от 3 години, през който съдържанието на кадмий във фосфорните торове да бъде лимитиран до 80 милиграма на килограм. Става дума за "чисти" фосфорни торове, най-вече двуфосфорен петоокис (дифосфорен пентаоксид, P2O5).

След това Комисията предлага в продължение на 5 години ограничението да бъде до 60 милиграма на килограм, а след това - до 20 милиграма на килограм.
Зад теси сухи числа се крие сериозна геополитическа игра.
Представител на българското председателство е заявил, че числата имат "чисто технически характер".

"Имайки предвид важността на тази тема за циркулационния характер на европейската икономика (с висока степен на преработка, рециклиране и вторично използване на ресурсите), ние трябва да приключим преговорите до края на юни", е допълнил дипломатът пред euractiv.

Кадмиевата "война".

Европейските фермери са категорично против новите мерки и ограничения.
Фермерите се аргументират с изследване от 2015 година на научния център по  изследване на рисковете за здравето и екологичните заплахи (SCER), според което нива до 80 грама на килограм не водят до натрупване на кадмий в почвите и екосистемите.
Затов ате настояват за 15-годишен преходен период до въвеждането на прага от 60 милиграма кадмий на килограм фосфатен тор.

Европа е зависима от вноса на фосфати, като внася 85 на сто от необходимите за замеделието си такива.
По процентно съотношение в този внос, на първо място е Мароко, следван от Русия, Алжир, Израел и Южна Африка.
Проблемът е, че в продукцията на най-големия износител и доставчик на фосфати в света - Мароко, се съдържат относително големи количества кадмий, но и уран.

Евроекспертите смятат, че ако  бъде въведено скоростно ограничението за до 20 милиграма на килограм кадмий, единствената страна, която би могла да го удовлетвори, е Русия.

Малки количества от "чистите" фосфати има във Финландия, но те са крайно недостатъчни за потребностите на Евросъюза.
По-значителни количества има в Сирия, но тя е под контрола на Иран и Русия, отбелязва публикацията, затова приемането на ограничение от 60 милиграма на килограм би било изстрел в собствения си крак за Европа, заключва изданието.