Върховният административен съд трябва да изясни законността на извършваните през периода 2001-2009 г. при предишните две правителства замени на земеделски земи от Държавния поземлен фонд, предоставени за ползване на професионални гимназии, заяви министър Мирослав Найденов.
От Министерство на земеделието и храните искат главният прокурор да поиска от Върховния административен съд тълкувателно решение за изясняване на законността на заповедите на тогавашните министри, предаде "Фокус".
В повечето случаи замените са разрешени със заповед на заместник-министри, а според Закона за собствеността и ползването на земеделски земи подписът трябва да е на министър. Случаите са около десетина само за професионалните училища. Като резултат държавата е придобила разпокъсани и неатрактивни имоти, основно във Видин и Монтана срещу земи край морето и в граница на урбанизирани територии в големи градове.
От Инспектората към МЗХ обясниха, че докладът ще бъде разширен по-нататък с проверки за други замени. Министър Найденов изтъкна, че не може да се оценят все още щетите. За момента става дума за над 20 кашона с документи, които са били разгледани. По думите му този доклад не касае всички заменки и това е само началото.
Докладът е изпратен вече на електронната поща на главния прокурор.
Найденов заяви, че интересите на държавата не са защитени при тези замени, които са ставали по вътрешни правила, известни на ограничен кръг лица и са били утвърдени от тогавашния министър Нихат Кабил. Основно заповедите са били подписвани от Нихат Кабил и заместник-министър Бюрхан Абазов.
Няма регистър на замени на земеделски земи от Държавния поземлен фонд. Не е ясно нито на каква стойност са замените, нито в полза на какви лица или фирми.
В Каварна, например, е заменен имот като площта му е била намалена с 2 квадратни метра, от което държавата е ощетена с 54 000 лева. С намаляването му с тези 2 кв. м се ползва по-нисък коефициент за изчисляване на стойността. Сделката е в полза на четири физически лица – Ани Цветкова, Мариана Кръстева, Емил Кръстев, Михаил Димитров. Земята е ползвана от Професионалната земеделска гимназия в града.
В Плевен пък лицето Ваньо Василев Михайлов е поискал да замени 10 броя свои имоти, без да е посочено кои са те. Молбата е подадена на 16 септември 2008 г., на 24 септември 2008 г. , сделката вече е сключена. Той е придобил 106 декара имот, земята е била ползвана от училище по лозаро-винарство и становището на директора не е искано.
На много места имотите са били раздробявани, за да бъдат препродадени по-късно на части. Има и случаи, в които първо е инициирано искането за замяна, а след това са придобити имотите. При продажбите са правени оценки, но те често са занижени, сочат данните от проверката на земеделското министерство.

Вижте видео от изявленито на министър Найденов