"Ще търся още възможности за увеличение на възнагражденията на работещите в системата на здравеопазването от 2021 година. За да има яснота какви средства са необходими, в момента се актуализира картината за нуждите от медицински сестри и лекари в лечебните заведения в страната. След това ми предстоят разговори, за да намерим начини този финансовия ресурс да бъде осигурен".

Това заяви министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов на среща с Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, съобщиха от здравното ведомство.

Като основен проблем в сектора председателят на асоциацията Милка Василева е посочила кадровият дефицит сред професионалистите по здравни грижи. "В системата работят 23 021 медицински сестри, като средната им възраст е 55 г., 3684 акушерки - при средна възраст 53 г., и 2795 лаборанти със средна възраст 51 години. От медицинските сестри около 60 процента са в трудоспособна възраст, 19.7 процента са в пенсионна, а на 19.64 процента предстои пенсиониране в следващите две години. Сходни са данните и при акушерките. Професията ни е неатрактивна и младите хора нямат интерес към нея. Трябва дългосрочна стратегия, за да променим тази тенденция", е допълнила Василева.

В разговорите са били обсъдени и други въпроси на дневен ред, свързани с продължаващото обучение, условията на труд, правомощията и задълженията на професионалистите по здравни грижи.

В рамките на срещата здравният министър е припомнил предложението си БАПЗГ да влезе като договорен партньор на Надзорния съвет на НЗОК, за да договаря обеми и цени на медицинските дейности и да участва в разговорите за Националния рамков договор. В момента се обсъжда и промяна в учебните планове, с която се предвижда обучаващите се за медицински сестри да имат възможност да работят по специалността си, докато учат, е посочил Ангелов.

Министърът е предложил Министерството на здравеопазването да излъчи свои представители, които, заедно с представители на асоциацията, да работят за решаване на проблемите на професионалистите по здравни грижи в оперативен порядък.