Той е готов да се срещне с представители на майките, които излязоха вчера на протести в цялата страна с искания за увеличаване на майчинството и да се увеличат детските надбавки на 50 лв.

"Годишно даваме общо над 500 милиона лева за изплащането на детски надбавки. Над 50% от целия бюджет на нашето министерство отива само за това. По 35 лева месечно изплащаме за над 80% от всички деца", обясни той, цитиран от БГНЕС.
Младенов подкрепя подоходното семейно облагане. С Министерството на финансите и с НАП се работило по тази система.

За увеличаването на размера на обезщетенията за отглеждане на малко дете Младенов коментира: "Към момента осигурителната вноска е 4,5%, на този етап тя покрива това, другото е допълнителни социални услуги".

По думите му, за да се увеличат майчинските през втората година от гледането на детето от 240 на 310 лева, трябва да се преразгледа осигурителната вноска за раждане и отглеждане на дете. Това обаче било сложно и трябва да се дискутира с бизнеса и синдикатите.

Той припомни, че за последните три години са разкрити нови 133 услуги за над 8500 деца.
"По схемата за социални иновации в предприятията по ОП "Развитие на човешките ресурси" работодателите могат да кандидатстват с проекти и за създаване на детски кътове, където да има кой да се грижи за децата, докато родителите им са на работа. Започнахме много важен проект със Световната банка за около 40 милиона евро за изграждане в цялата страна на 70 центъра за деца от 0 до 3 години и за деца от 3 до 7 години и през пролетта на следващата година те вече реално ще работят и ще предоставят услуги за над 100 000 деца и техните родители", каза още социалният министър.

КТ "Подкрепа" обаче настоява обезщетенията и помощите при бременност, раждане и при отглеждане на деца да се увеличат с не по-малко от 15% от началото на бюджетната година.
Според синдиката е недопустимо запазването на размер на тези социални плащания на равнището им от преди четири години, пише в декларация за отговорното родителство и повишаване на плащанията при бременност, раждане и за отглеждане на деца.

Синдикатът настоява за възстановяване на необлагаемия минимум и на семейното подоходно облагане, които според синдиката са били необосновано премахнати при въвеждането на т. нар. плосък данък.
Настоява се за обсъждане на това дали месечните добавки да се изплащат за всички деца или да продължи да се плаща само на децата, които се отглеждат в семейства с по-ниски доходи; дали не трябва семейните плащания да се обвържат отново с минималната заплата; дали трябва да продължат да са форма на социално подпомагане или да се превърнат в мерки за насърчаване на раждаемостта, подкрепа на семейството и отговорното родителство.

Подкрепяте ли исканията на майките? - Анкета