Конституционният съд (КС) отхвърли искането на президента Румен Радев извънредната епидемична обстановка (ИЕО), която беше уредена в Закона за здравето, за да замести извънредното положение заради епидемията от COVID-19, да бъде обявена за противоконституционна.

Решението е взето с 9 на 3 гласа, като на особено мнение са застанали Таня Райковска, Георги Ангелов и Атанас Семов.

КС обаче още не е обявил мотивите си, от които да стане ясно защо отхвърля искането на държавния глава. 

В искането си Радев атакува на практика всички базисни разпоредби, свързани с режима на ИЕО - чл. 63, ал. 2- 7 от Закона за здравето. Според него с тях в разрез с Конституцията се допуска ограничаване на основни права на гражданите и то без в закона да е определено колко дълго ще продължи това. Освен това Радев твърди, че законодателят недопустимо е делегирал на изпълнителната власт - на Министерския съвет и на министъра на здравеопазването, възможността за ограничаване на права.

По думите на президента в случая не е спазено конституционното изискване упражняването на отделни права на гражданите да може да бъде ограничавано временно само със закон. Така наред с широките възможности за обявяване на извънредна епидемична обстановка се стига до засилване на властовата асиметрия между изпълнителната и останалите власти.