Решението е взето на заседание днес и предвижда одобряване на осъществяването на инвестиционното предложение за "Подобряване на трасето на Лот 3.2 на автомагистрала "Струма" по Източен вариант Г 10.50", съобщиха от екоминистерството.

Това е вариантът, при който двете посоки на движение ще бъдат разделени. Трасето на аутобана в посока Гърция ще минава през Кресненското дефиле по съществуващия път Е-79, който ще бъде разширен. Движението от Кулата към София пък ще се осъществява по изцяло ново трасе, което ще бъде изградено по билото на планината от източната страна на дефилето.

Пет варианта на трасето >>>

При взимането на решението членовете на съвета са направили задълбочена експертна дискусия и са се съобразили със значителния брой становища, позиции, мнения и възражения, постъпили в хода на процедурата по оценката на въздействието на околната среда /ОВОС/, за различните варианти на трасе, отбелязват още от екоминистерството.

Обсъдени са били резултатите от обществените обсъждания и заключенията на независимите експерти от извършените ОВОС и Оценката за съвместимост с предмета и целите за опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000.

Подкрепа за ”източния вариант” на трасе на АМ ”Струма >>>

За да подпомогнат вземането на решение, в състава на заседанието на ВЕЕС, са били включени представители на научната общност и други експерти.

С взетото решение по ОВОС за одобряване на източния вариант Г 10.50 на трасето на лот 3.2 на автомагистрала "Струма" са предписани задължителни за изпълнение условия и мерки по Закона за опазване на околната среда при всичките етапи по реализацията на инвестиционното предложение.

Николай Ненков: Няма да строим "път-убиец"  >>>

Източният вариант Г 10.50 е считан от експертите за най-оптималният от 5-те варианта за биоразнообразието в двете защитени зони – „Кресна„ и „Кресна-Илинденци”, върху растителния и животинския свят. Той предвижда 5 тунела и 18 виадукта, 11 надлеза, подлези, подпорни и укрепителни стени.

Срокове за магистралния участък предвиждат в средата на 2019 г. да има избран строител и да има строително разрешение.
Миналия месец регионалният министър Николай Нанков каза, че при избор на източния вариант на трасето, участък ще бъде разделен на три подучастъка с трима отделни изпълнители, каза министърът.

Магистралата трябва да е готова до 2023 г.

Миналия месец стана ясно, че над 40% е изпълнението на лот 3.3 от автомагистрала „Струма“ от Кресна до Сандански.