В измененията и допълненията на Закона за висшето образование, които в момента са предложени за обществено обсъждане, се предвижда да има Национална карта за висшето образование. Тя има за цел да определи профилната и териториалната структура на висшето образование, като има професионални направления, в които е достигнат пределът на насищане и фрагментация, но има и други професионални направления, които могат да се открият и са свързани със специализацията на регионите. Това каза в отговор на парламентарен въпрос министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, цитиран от БТА.

Той даде пример, че в Казанлък има концентрация на технологични предприятия, там нямаше висше училище, но беше открит филиал, свързан с потребностите на региона.

За да участват висшите училища във всички инициативи за развитие на интелигентната специализация на регионите, те трябва да са по-отворени за партньорства, каза министър Вълчев. Той за пореден път заяви, че има известен проблем със сегашния модел на академичното самоуправление на университетите, който е крайна форма на затворен модел на академично самоуправление и не може да се възлагат задачи на висшите училища. Единствената обществена задача, която можем да им възложим, е за обучението на студенти по определени професионални направления - чрез план-приема, отбеляза министър Вълчев.

По думите му, "като цяло, държавата има ограничени възможности да възложи на държавните висши училища изпълнението на определени задачи и включването им в определени инициативи". Това се опитваме да го променим и държавата, чрез МОН, да има право да възлага определен брой стратегически цели и задачи на висшите училища, обясни министър Вълчев.

По този начин идеята е не да се месим във финансовото, административното или академичното управление, а да бъдем партньори в стратегическото управление на висшите училища, заяви образователният министър. Той каза, че висшите училища трябва да бъдат насърчени да участват в стартиращи компании и в различните технологични паркове, за да осигурят развитие в съответствие с интелигентната специализация. Предвиждаме и участие на общините в органите за академично самоуправление и в Съвета на настоятелите, а чрез него и с право на съвещателен глас в Академичния съвет на висшето училище, информира министър Вълчев.