Регистърът на лица, заемащи висши държавни длъжности, който все още е достъпен на интернет страницата на Сметната палата, в най-скоро време ще бъде технически прехвърлен към Комисията и съответно няма да бъде достъпен през адреса на сайта на палатата. Същото се отнася и за цялата информация в раздел "Публичен регистър", където са публикувани заключенията за несъответствия от проверките на Сметната палата, резултатите от проверките на НАП и др.

Дирекция "Публичен регистър" на Сметната палата вече е част от структурата на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), уточниха от палатата. От 2007 г. насам, изпълнявайки Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, който е отменен, Сметната палата е осигурила за всички граждани публичност и прозрачност на имуществените декларации на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности.

Одитната институция е изградила ефективно функциониращи електронна система на деклариране и механизъм на проверка на имуществените декларации, както и общодостъпност на декларациите през интернет страницата на Сметната палата, което е дало възможност на обществото да бъде информирано, да се правят справки за имущественото състояние за всяко от лицата и да се проследява промяната в имуществото и доходите им, се казва още в съобщението.

През този период Сметната палата е публикувала и проверила около 80 хиляди декларации за имуществото, доходите и разходите на лица, заемащи висши държавни длъжности.

Проверките на практика са обхванали близо два пъти повече лица, тъй като по закон се проверяват и съпрузите/гите и децата, ненавършили пълнолетие. При проверките на декларациите са били установени над 2 500 заключения за несъответствие. В резултат на подадените сигнали от Сметната палата до НАП и ДАНС са установени около един милион лева данъчни задължения, посочиха от палатата.

Сметната палата получи висока външна оценка за постигнатите резултати от GRЕСО "Група държави срещу корупцията" към Съвета на Европа, отбелязаха от палата. Оттам припомниха, че GRЕСО е подготвил доклад за оценка на България, в който обект на мониторинга е била дейността на дирекция "Публичен регистър" и той е бил приет без препоръка към Сметната палата, което е атестат за постигнатите положителни резултати.