От Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ) реагираха с позиция на предложението, направено пред служебния премиер Стефан Янев от кметове на малки населени места, за закриване на общинските съвети. От сдружението заявиха, че такова искане е противоконституционно. 

По време на посещението на служебния премиер в Поповица бяха обсъдени финансовите проблеми в малките населени места и тяхната независимост, както и промени в някои административни структури.

Срещата се проведе по искане на кметовете, които се оплакват от липса на финансиране.

"Има идея част от местните данъци да бъдат на разположение на кметовете на малките населени места, за да подобряват инфраструктурата и възможностите за живот в тях. Основен проблем за кметовете на кметства е самофинансирането, споделеното финансиране, така наречените делегирани бюджети, като най-малки кметовете на кметства са най-потърпевши. Те, освен от централизираното разпределение на бюджети, са силно зависими още от решенията на общинските съвети и на общинските кметове, от които зависи получаването на средства за социални дейности в малките населени места и подобряването на условията за живот в тях", изтъкна в събота Янев. 

Кметове от малките населени места са предложили пред служебния премиер премахване на Общинските съвети. 

Националното сдружение на общините отреагира остро с позиция, в която заявява, че категорично възразява срещу разпространените твърдения, че кметове искат премахването на общинските съвети.

Общинските съвети са конституционно определени органи на местното самоуправление и всяка дискусия за премахването им оценяваме като опит за посегателство срещу правовия ред в държавата. 

НСОРБ категорично възразява срещу опитите легитимните органи на местното самоуправление да бъдат въвличани в подобни спекулации.

Конституцията на Република България ясно е определила в чл. 138 Общинският съвет като орган на местното самоуправление в общината и кметът на община като орган на изпълнителната власт (чл. 139).

Зачестилата през последните месеци тревожна активност на кметове на кметства, присвояващи си чужди правомощия и представящи се за изразители на мнението на гражданите, са повод за сериозно безпокойство относно декларираните намерения за промяна на устройството на местното самоуправление в България.

От НСОРБ припомнят, че съгласно Конституцията общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление.

Основният закон на държавата гарантира правото на гражданите да участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи на местно самоуправление, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.

Зачитайки правото на всеки да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин, обръщаме внимание, че същата конституционна разпоредба уточнява, че това право не може да бъде използвано за накърняване на правата и доброто име на другиго, отбелязват от сдружението.

През последните месеци редица изказвания на представители на така нареченото Национално сдружение на кметовете, чиито членове пропускат съзнателно пълното му название (Национално сдружение на кметовете на кметства), претендират неоснователно да представляват всичките над 3200 населени места в България, се казва още в позицията. 

НСОРБ, което обединява на доброволен принцип всички 265 общини, изразява загриженост за зачестилите случаи на толериране на подобни изявления. Обръщаме се към всички политици и държавници с апел да не позволяват името им да бъде свързвано с подобни изяви, се посочва още в позицията.