Председателят на парламента Цвета Караянчева изпрати писмо до лидера на БСП Корнелия Нинова, с което отговори на нейното от вчера - в него тя декларира, че депутатите от левицата се отказват от всички възнаграждения и облаги. Това се случи, след като от левицата обявиха бойкот и спряха да идват в парламента заради скандала около Изборния кодекс. Това предизвика коментари от ГЕРБ, че получават пари, без да ходят на работа. Затова Нинова обяви, че тя и колегите й социалисти няма да ползват командировъчни, служебни автомобили, разходи за гориво и нощувки в избирателните им райони. Нямало и да получават възнаграждения за периода на отсъствие от парламента.

Караянчева обаче поясни, че според правилника на Народното събрание те ще получават пари.

"Оказва се, че въпреки нареждането и желанието на г-жа Нинова да не се получават пари от Народното събрание на 18 и 19 февруари нейните народни представители - 16 са взели пътни, 19 са взели дневни командировъчни. Ако тя не може да си контролира парламентарната група, е неин проблем. Аз няма как да наложа административни санкции или по някакъв начин да се произнеса еднолично или да променя правилника", допълни тя пред журналисти.

Ето какво точно написа шефката на парламента на Нинова, като дори публикува факсимиле на писмото в официалния си профил във Фейсбук:

"Право на всеки народен представител е да прецени дали да отчита разходи по чл. 10 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание, да използва служебни автомобили или командировъчни средства при пътуване в чужбина. В случай, че такива разходи не се реализират и предявяват, те съответно няма да бъдат изплащани. Удръжките от възнагражденията за неоправдани отсъствия са уредени изчерпателно в чл. 13. Извън хипотезата на цитираната норма възнагражденията на народните представители са законово дължими и ще бъдат начислявани при спазване на Правилника за организацията и дейността на НС.

"Народните представители се осигуряват за всички осигурителни случаи и от начислените им възнаграждения се правят удръжки за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравно осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за други удръжки, определени със закон, както и удръжките по чл. 13 ПОДНС. Начинът на получаване на възнагражденията - в брой или по банков път, както и разпореждането с тях е личен избор на всеки народен представител. Всеки народен представител може да заяви в писмена форма в дирекция "Парламентарен бюджет и финанси" , отдел "Заплати", начина на получаване на възнаграждението по банков път и да посочи съответната банкова сметка. В случай, че липсва заявление за получаване по банков път, възнаграждението се плаща в брой, в касата на Народното събрание. При неполучаването му същото се депонира".

Снимка: Официален профил във Facebook

Снимка: Официален профил във Facebook