Министърът на отбраната Красимир Каракачанов взе участие в Първия кръг от консултации в рамките на Стратегическия диалог между България и Съединените Американски Щати, който се проведе в София. От американска страна в срещата участваха Алтън Бюланд, директор за Централна и Южна Европа в Департамента по отбрана на САЩ, Матю Бойс, заместник помощник секретар в Бюрото за Европа и Евразия в Държавния департамент на САЩ, и ръководените от тях екипи.

Министърът откри дискусията в сесията "Отбрана и сигурност" със свое изказване, което беше посрещнато с голям интерес. Той акцентира върху необходимостта от съществуването на надеждни съюзници и партньори на страната ни в областта на сигурността, с които да се работи за запазване на мира и издигане на икономическия просперитет на нашите общества. Каракачанов подчерта ключовото значение на изграждането на Българска армия, която да е адекватна на заплахите и способна да защити националния суверенитет, както и да допринесе за стабилността на Северноатлантическия алианс.

Той се спря на ролята на Съединените американски щати за сигурността в световен мащаб и подчерта утвърдените партньорски взаимоотношения между нашите две страни, основани на споделени ценности и здрава трансатлантическа връзка, препотвърдени по време на срещата на министър-председателя Бойко Борисов с американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон.

Българският министър на отбраната изрази безрезервната си подкрепа за започналия Стратегически диалог между България и САЩ и изтъкна многобройните предимства и ползи, които той ще донесе на двете страни. Той заяви и пълната готовност на политическото и военно ръководство на въоръжените сили за осъществяване на конкретни действия в рамките на диалога, които ще допринесат за изграждане и развиване на модерни отбранителни способности.

Каракачанов подчерта и значението на Пътната карта за двустранно сътрудничество в областта на отбраната с десетгодишен хоризонт, която да набележи конкретните действия и сроковете за тяхното изпълнение. Очаква се проектът на Пътната карта да бъде готов през април, след това да бъде обсъден от екипите на отбранителните ведомства на двете страни до месец юни, а окончателният вариант да бъде подписан през септември.

Министърът на отбраната открои и разнообразните благоприятни аспекти от взаимодействието в индустриалната сфера и трансфера на технологии, които далеч ще надхвърлят рамките на военното сътрудничество.

В резултат на предварителните разговори между двете делегации, провели се в резиденция "Лозенец" на 07 януари, САЩ и Република България се споразумяха за определяне на приоритетни области за съсредоточаване на съвместните усилия за по-нататъшно развитие на способностите на Българската армия. Те включват подпомагане на отбранителните институции за постигане на по-голяма прозрачност и отчетност в тяхната работа, задълбочаване на сътрудничеството в областта на сигурността в Черноморския регион, коопериране в областта на киберсигурността и модернизацията на българските въоръжени сили. За всяка една от приоритетните области ще бъдат определени конкретни мерки за съвместни дейности.

Резултатите от проведените консултации на 7 и 8 януари в София за стартиране на Стратегически диалог между България и САЩ имат историческо значение както за двустранните отношения в сферата на отбраната, така и с отражението си върху регионалната и глобална сигурност.