Кандидатът за управител на НЗОК Станимир Михайлов изпрати до медиите своята позиция във връзка с, по думите му, "компроматната атака срещу него". Припомняме, че вчера ДАНС изпрати официално писмо до председателя на парламентарната здравна комисия проф. Костадин Ангелов, от което става ясно, че единственият кандидат за директор на НЗОК е нарушил закона срещу изпирането на пари. Документът от службата касае Станимир Михайлов, в качеството му на акционер и изпълнителен директор на фирма "Балкан кредит" АД.

Ето какво заяви той по този и други поводи:  

"В последната една седмица, като кандидат за управител на Национална Здравноосигурителна каса бях подложен на серия от атаки, в които първоначално бяха включени редица медии със съмнителна репутация, а след това и чрез спекулации се използваха имената на държавни институции.

За моето дискредитиране на професионалист и достоен член на българското общество, бяха използвани съмнителна смесица от преиначени факти и измислици. До този момент предпочетох да оставя без отговор тази клеветническа кампания. Нейният политически замисъл ясно прозира. Прозира и страхът, че независим и необвързан професионалист може да застане начело на тази институция, и да попречи на нечисти схеми и сметки. Безупречната ми репутация притеснява някого.

Но заради името си, за което съм работил честно повече от 30 години, заради хората, които ме подкрепят, заради семейството ми, дължа да изясня някои от фактите.

Не отговаря на истината изнесената информация, че съм заявил невярна информация в своето изслушване в процедурата за избор на нов управител на Националната Здравноосигурителна каса.

В моето изслушване, което продължи два часа и петдесет минути, казах, че дружество "Балкан Кредит" АД не е подавало декларация за действителен собственик пред Търговския регистър, но е подавало необходимата информация пред ДАНС. Представям документ от ДАНС, от който е видно, че дружеството е подавало информация пред ДАНС, задължителна по тогава действащата правна уредба. Но процедурата за деклариране на действителен собственик никога не се е развивала пред ДАНС, а само пред Търговския регистър към Агенция по вписванията. Следователно няма как тази информация да е декларирана пред ДАНС. Първоначалният отговор на ДАНС е провокиран от въпроса, зададен от Комисията по здравеопазване в НС, който представлява едно тълкуване на моя отговор, а не действителното съдържание на отговора. Това запитване не беше съгласувано с мен и не ми беше предоставена възможност да изясня конкретната фактическа обстановка. Неговата цел беше името на тази институция да бъде развято като знаме в публикациите срещу мен.

Представям нотариално заверена декларация от представляващия дружество "Балкан кредит" АД по чл. 63 ал. 4 от ЗМИП за действителните собственици на дружеството, с което е отстранен пропускът в деклариране на информация пред Търговския регистър.

Това са две дружества, които са собственост на моята съпруга - едноличен собственик на капитала на дружество "Медитеранео 1" ЕООД, ЕИК 205495518 - собственик на 40 000 обикновени акции или 80% от капитала на Балкан Кредит АД; съпругата ми е едноличен собственик на капитала на дружество "Буллузо" ЕООД, ЕИК 831846038 - собственик на 10 000 обикновени акции или 20% от капитала на Балкан Кредит АД. Двете дружества бяха еднолична моя собственост до миналата седмица, когато във връзка със стартиралата процедура по избор на управител на НЗОК, прехвърлих дяловете им на моята съпруга. Декларацията е депозирана в Търговския регистър към Агенция по вписванията със заявление образец Б7 с вх.н. 20230725163050. С това считам, че този въпрос е напълно изяснен и приключен.

Дружеството, въпреки наименованието си никога не е отпускало кредити и не е имало дейност като финансова или кредитна институция. Оборотите на му не са големи и то е малко предприятие по смисъла на закона. Всички акционери на дружеството са били български лица и са видими от документите, качени в Търговския регистър. Никога не е имало желание, умисъл или смисъл да прикривам акционерите в "Балкан Кредит" АД. Дружеството има счетоводител и юрист. Те винаги са придвижвали тези административни процедури. Аз вече съм прекратил участието си в дружеството, но ако има извършено административно нарушение, то ще си понесе съответната административна отговорност.

В заключение трябва да се отбележи, че атаката срещу мен и серията от публикации показват две неща - явно има журналисти, които публикуват неверни твърдения от клеветнически характер, за което ще понесат своята отговорност в съда. На второ място, моята репутация и интегритет са издържали на сериозно проучване и се е наложило да се измислят откровени лъжи, за да бъде убедена част от публиката, че имам негативни характеристики. Призовавам обществеността да не вярват на измислици и лъжи, фабрикувани от безименни юристи, както е посочено в една от статиите. Без автор, разбира се!", заяви Станимир Михайлов.