Правителството прие План за действие на Република България за прилагане на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство (ОК) Великобритания и Северна Ирландия от ЕС, както и План за действие на Република България за оттегляне на ОК от ЕС без споразумение.

При урегулирано оттегляне на ОК (със споразумение - б.р.) ще се гарантира максимално възможна приемственост и последователност на правата на гражданите, финансовите ни интереси, съществуващите търговски, транспортни и др. връзки с минимални празнини в отношенията, се казва в съобщение на МС. Същевременно, предвид актуалното състояние на процеса Брекзит България се подготвя и за оттегляне без Споразумение, се изтъква в съобщението.

И в двата случая се предвиждат мерки в няколко направления: законодателство, административен капацитет, обучителни и информационно-разяснителни дейности.

По-важни сред неотложните действия са следните:

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България и Правилника за неговото прилагане;
  • Подсилване на консулската служба в Лондон с още двама консулски служители;
  • Предприемане на действия за откриване на консулска служба в Единбург, Шотландия;
  • Провеждане от служителите на посолството в Лондон на 20 информационни дни до средата на годината за живеещите в различни градове на ОК български граждани;
  • Предоставяне на всекидневни консултации на българските граждани в ОК, свързани с правата им след Брекзит и процедурата по кандидатстване за статут на уседналост;

  • Провеждане на консултации с Европейската комисия, страните-членки на ЕС и ОК по адаптацията на нормативната уредба;
  • Обособяване на раздели за Брекзит в интернет страниците на министерствата на външните работи, правосъдието, вътрешните работи и туризма;
  • Обучения/семинари за български граждани на територията на ОК за промяната при преценката и изплащането на обезщетенията от ДОО;
  • Информиране на бизнеса в сътрудничество с браншови организации за последиците от оттеглянето на ОК от ЕС;
  • Готовност за сътрудничество с британското посолство за информационни кампании за правата на британските граждани, постоянни пребиваващи в Република България.

Планът съдържа мерки и в двустранен аспект. Те ще се предприемат единствено по въпроси, по които ЕС не предвижда общ подход за действие и само ако възникне необходимост за запълване на правния вакуум, се казва в съобщението на МС.

В зависимост от вида на оттегляне и наличието или не на преходен период, ведомствата следва незабавно да осигурят или подготовката на мерките за прилагане на споразумението, или изпълнение на плана без споразумение (в съобщението не се съобщават подробности за втория план).

Целта е да се опитаме да минимализираме, до колкото е възможно негативните последици, които ще има във всяка една от сферите. Това каза по време на парламентарен контрол вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева. По отношение на гражданите на ЕС и българските граждани, е поет ангажимент, тези, които живеят на територията на Великобритания до 29 март тази година да запазят правата си, които ползват. Днес българското правителство пое ангажимент към гражданите на Великобритания, около 7000 души, които живеят на територията на България да имат наистина лесна и проста процедура за регистрация, да мога да продължат да живеят и да се чувстват добре тук, обясни министър Захариева.