"Необходими са адекватни промени в законодателството за справяне с насилието върху жени и домашното насилие. Тези престъпления трябва да преминат от графата "частен" в графата "общ" характер." Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова в Бургас на конференция "Развиване на регионална стратегия за превенция, защита, наказателна отговорност и политики в борбата със сексуално насилие". Форумът се организира от британското посолство в София, Асоциация "Деметра" и Община Бургас.

По думите на Илияна Йотова наказателните норми в тази област в България са занижени. Вицепрезидентът изрази надежда, че в предстоящия ремонт на Наказателния кодекс извършителите на тези престъпления действително да получат наказанията, които заслужават.

"Новата ситуация с престъпленията чрез интернет и "робство" с цел сексуална експлоатация на бежанци и имигранти, както и трафикът на хора изискват нови законодателни норми, и то в международен план", заяви Илияна Йотова.

"Домашното и сексуалното насилие не са личен проблем, а проблем на цялото общество. Убедена съм, че само с общи усилия на всички нива можем да се справим", посочи вицепрезидентът. Илияна Йотова поздрави за дейността им център "Вселена" - единствен по рода си в България, и Община Бургас. "Тази дейност трябва да срещне разбирането и помощта на институциите, координацията е залог за успех", отбеляза вицепрезидентът.

"Жалко е, че през XXI век отново темата за права, за защита, за гаранции е повече от актуална. Нещо повече - има отстъпление от основни човешки права. Във всеки случай мащабът на тези проблеми не присъства в публичното пространство, не е предмет на медиите, освен ако не се е случило непоправимото", изтъкна Илияна Йотова.

Статистиката за жертвите на насилие е повече от тревожна. Още по-тревожно е, че едва 4% от 62 млн. жени в ЕС, жертви на посегателство или насилие, са сигнализирали в полицията. Всеки ден 10 жени в Европа умират вследствие на домашно насилие. А всяка трета българка е жертва на насилие.

"Броят на международните документи сякаш е обратнопропорционален на тяхната ефективност", посочи вицепрезидентът. Често хората са разочаровани, защото приемането на конкретната резолюция не води до реални резултати.

Според Илияна Йотова крайно необходима е превенция от всички форми на насилие чрез информация и разисквания за защитата и мерките срещу сексуалния тормоз, за да се повишава осведомеността относно правата на жертвите. Сигнализирането на компетентните органи за домашно насилие или сексуално насилие трябва да става чрез по-улеснена процедура, а не жертвите да бъдат принуждавани да чакат от институция на институция и да обясняват десетки пъти какво им се е случило.

По думите на вицепрезидента и най-идеалният закон обаче няма да има ефект, ако не се прилага, ако няма обществен натиск, разбиране и безкомпромисни действия от страна на институциите. "Основният въпрос пред нас е "Загубихме ли чувствителност по темата", отбеляза Илияна Йотова.