"Има такъв народ" (ИТН) внася законопроект за изменение на Закона за съдебната власт с цел ограничаване на част от правомощията на главния прокурор, обяви председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов в декларация от парламентарната трибуна.

Той посочи, че предлагат три неща, които ще ограничат възможността на главния прокурор да влияе на другите прокурори.

Йорданов отбеляза, че последните изменения в Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за съдебната власт въвеждат механизъм за независимо разследване срещу главния прокурор, но в същото време, с малки изключения, непроменени остават разпоредбите в ЗСВ, свързани с неговите правомощия и вътрешното устройство на прокурорските органи.

"Възможността за смяна или отстраняване на главния прокурор, без ограничаване на правомощията му, крие реална опасност за извършване само на персонални промени при пълно запазване на средствата за въздействие, с които главният прокурор разполага по отношение на магистратите", коментира той. По думите му точно това се е случило в момента с "новия и.д." Борислав Сарафов.

"Затова ние от ИТН внасяме законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, като целта е продължаване на реформата в системата на прокурорските органи чрез ограничаване на част от правомощията, които и сега главният прокурор има, и които останаха удобно недокоснати", каза Йорданов.

"Предлагаме да се премахне възможността главният прокурор да има неограничен брой заместници във върховните прокуратури и те да се сведат до напълно достатъчните двама за Върховната касационна прокуратура и за Върховната административна прокуратура", каза Йорданов.

Друго предложение е да се създадат и да се институционализират общи събрания във всички прокуратури и в Националната следствена служба.

До настоящия момент ЗСВ регламентира дейността на тези колективни органи само в съдилищата, но не и в прокуратурата. Сега се предлагат идентични правомощия, за да могат да си номинират кандидати за административни ръководители, да си изслушват всички предложени кандидати и т.н., отбеляза той.

"Въвеждането на общи събрания на прокурорите е важна стъпка за отваряне на институцията и за силно ограничаване на централизма в нейното ръководство", коментира Тошко Йорданов, цитиран от БТА.

От ИТН предлагат и пълна отмяна на възможността за командироване в системата на прокуратурата и командироването на магистрати да остане като способ за разрешаване на кадрови проблеми само в съдилищата. Командироването е способ за заобикаляне на конкурсното начало чрез преки решения на административните ръководители и на самия главен прокурор, коментира Тошко Йорданов. По този начин се постига на практика повишаване на магистрат в зависимост от преценката на неговия ръководител и се създава възможност за влияние, включително и чрез заобикаляне на случайния подбор и постоянния кадрови състав, добави той. Йорданов отбеляза, че в други случаи командироването е способ за санкциониране на неудобен ръководен магистрат.

"Призоваваме всички депутати от всички парламентарно представени партии, ако наистина са загрижени за демократизирането на прокуратурата, а не за нейното овладяване като сменим нашия човек с друг наш човек, да подкрепят предложените изменения и в комисия, и в зала", заяви в заключение председателят на ПГ на ИТН.