Посолството на Кралство Испания уведоми Министерството на външните работи на България с нота, че български граждани, постоянно пребиваващи в иберийската държава, с изтекла валидност на документите по време на създалата се ситуация във връзка с Covid-19 могат да напускат територията на Испания, за да се завърнат в България.

По указания на вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева ръководителите на всички български задгранични представителства на 26 март поискаха от държавите, в които са акредитирани, по изключение да разрешават на българските граждани да се прибират в България, дори ако документите им за самоличност са изтекли.

България реципрочно ще пропуска техните граждани с изтекли документи. Към днешна дата още 31 държави са потвърдили, че в условията на пандемията от коронавируса ще признават и пропускат на излизане от територията им български граждани с изтекли лични документи в периода 13 март - 31 октомври 2020 г.

Други 14 страни признават със специални условия или със специални срокове изтекли български лични документи.

Пълният им списък е публикуван на официалната интернет страница на МВнР.