Искането се основава на доказателства, събрани от Софийска градска прокуратура, за извършено от Добрев в качеството му на министър на икономиката и енергетиката престъпление умишлена безстопанственост, от което е настъпила щета за "НЕК" ЕАД в размер на 4 561 697, 27 евро.

Деянието е извършено умишлено, последвали са значителни щети и случаят е особено тежък, съобщиха от държавното обвинение.

Според доказателствата от разследването през 2004 г. „НЕК” ЕАД е провел договаряне с обявление по реда на Закона за обществените поръчки с предмет „Избор на Архитект-Инженер за изпълнение на дейностите по програмата за финансиране и строителство на АЕЦ ”Белене”.

Бил е избран изпълнител „Парсънс Иендси Юръп Лимитед”, в резултат на което на 31.01.2005 г. бил сключен договор. Възложената с него работа била разделена на две фази: развитие и договаряне на проекта, което включва избор на изпълнител /строител/, и фаза на изпълнение на проекта - проектиране, лицензиране, строителство, промени в проектирането, въвеждане в експлоатация и инженерингово подпомагане за АЕЦ ”Белене”.

На 28.03.2012 г. Министерският съвет е приел решение за прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка „Белене“. На 29.03.2012 г. това решение на МС е потвърдено от Народното събрание. Въпреки двете решенията, договорът между НЕК и „Парсънс Иендси Юръп Лимитед” не е бил прекратен.
НЕК е продължила плащанията, като сумата, заплатена след 28.03.2012 г. е над 4,561 млн. евро.

Това обстоятелство е било известно на министър Добрев, който въпреки вменените му права и задължения не е предприел каквито и да е действия за изпълнението на предложеното и гласувано лично и от него Решение на МС за прекратяване изграждането на ядрена централа.

Не са налични каквито и да е разпоредителни действия и издадени писмени заповеди или указания към ръководните органи на „БЕХ” ЕАД, респективно към „НЕК” ЕАД по отношение на дейности, които следва да се извършат във връзка с прекратяване на изграждането на АЕЦ.

Добрев не е взел отношение по тези въпроси, въпреки изпратеното му изрично писмо от 19.06.2012 г. от изпълнителния директор на НЕК. Така той не е организирал и контролирал изпълнението на държавната политика в областта на енергетиката съобразно решенията на МС и НС, са констатирали разследващите.

Говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова подчерта на брифинг, че са събрани достатъчно свидетелски показания и писмени доказателства, че със своето бездействие Добрев е ощетил НЕК.

Законова пречка за наказателното преследване на Добрев е обстоятелството, че е депутат и в това си качество се ползва с имунитет. След предложение от страна на наблюдаващите прокурори, отправено на 19 октомври, Сотир Цацаров е сезирал парламента като орган, който може да даде такова разрешение, уточниха от прокуратурата.

По-късно обаче от ГЕРБ съобщиха, че Делян Добрев сам ще даде имунитета си.

От прокуратурата пък потвърдиха, че се очакват още обвинения по мегаделото за АЕЦ "Белене".

Миналата седмица обвинение заради АЕЦ "Белене" беше повдигнато и на друг бивш енергиен министър - Петър Димитров.

Преди това бяха обвинени и двама бивши шефове на НЕК - Любомир Велков и Мардик Папазян.