Поводът за възникването на Инициативния комитет за адвокатска реформа /ИКАР/ е Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата /ЗИД/, който в продължение на почти две години остава встрани от приоритетите на законодателната дейност на Народното събрание, предаде БГНЕС.

Основните мотиви на учредителите са пренебрежението към проблемите на единствената професия, определена от Конституцията да защитава правата и интересите на гражданите, негативният образ на адвокатите пред обществото и пасивната и непрозрачна дейност на ръководните органи на адвокатурата.

Сред първите им действия ще бъде обобщаването на най-важните проблеми на българската адвокатура и предприемането на действия за незабавно приемане на ЗИД, след прецизиране на някои от предложените текстове.

Те посочват, че през февруари 2017 предстоят избори за висши органи на адвокатурата и ИКАР ще насърчава и подкрепя личности с високи нравствени качества и добродетели, с добри управленски умения, вместо хора, търсещи единствено влияние и пост.

„Смятаме, че в органите на адвокатурата следва да бъдат избирани хора, които са необременени, хора с визия и управленски умения, защото управлението на една такава самоуправляваща се общност е от изключително значение”, заяви адвокат Борислав Вълчев.

Той посочи, че те не са алтернатива на Висшия адвокатски съвет (ВАдС).

„Ние по-скоро ще се опитаме да бъдем негов коректив, защото в някои случай Висшият адвокатски съвет не отразява мнението на адвокатурата като цяло и е важно да има прозрачност и откритост. Важно е да се чуват всички мнения и считаме, че членовете на Висшия адвокатски съвет следва да се вслушват и в мнението на обикновените адвокати”, каза той.

Учредителите на ИКАР са убедени, че без добре работеща адвокатура няма работеща съдебна система.