Десет години абсолютна давност за събиране вземанията на физическите лица, решиха единодушно с 87 гласа "за" народните представители с приетите на първо четене промени в Закона за задълженията и договорите. С тях се премахва фигурата на т.нар вечен длъжник.

Вносители на законодателната промяна са "Обединени патриоти" и ГЕРБ.

От името на вносителите Искрен Веселинов, заместник-председател на ПГ "Обединени патриоти" заяви, че това е един от най-важните законопроекти разглеждан от това Народно събрание.

По думите му законът е важен за огромна група хора в България, които са изтеглили кредити и са изпаднали в невъзможност да ги обслужват.

Веселинов посочи, че често дългът, който е взел едно лице, се прехвърля впоследствие на неговите деца. Ние сме единственият случай в ЕС, при който няма никаква защита по отношение на длъжника, посочи той.

Веселинов обясни, че често по време на изпълнителното производство се трупат наказателни лихви и други разходи и така длъжникът връща многократно повече отколкото е взел. По думите му в България се водят над 600 хиляди такива производства.

Веселинов заяви, че в рамките на дискусията в ресорната комисия, неколкократно е споменавано, че десетгодишния период, не е съобразен с дългите срокове на производства у нас. Той коментира, че има готовност да се прецизират текстовете между двете четения като се даде възможност изрично да бъде изключен периодът, в който се водят дела от тази десетгодишна давност.

"Ние ще намерим необходимия баланс да защитим интереса на гражданите", каза депутатът.

Общият законопроект на ГЕРБ и Патриотите предвижда длъжникът само с едно заявление до кредитора да обяви, че е изтекла десетгодишната давност и така да се прекратят изпълнителни дела и всяко съдебно преследване. Предлаганите промени ще облекчат най-вече задължения като потребителски, ипотечни кредити, задължения към топлофикации, мобилни оператори, смятат вносителите.